Et profilbilde

Professor
Anders Vassenden { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Anders Vassenden", "tel": "Telefon: 51831523", "email": "anders.vassenden@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag
Rom KA A-278
Tlf priv/mob 51831523

Forskningsområder

Kultursosiologi, boligspørsmål, migrasjon og flerkulturalitet, velferd

Utvalgte publikasjoner

Bøker 

Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (2015) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Vassenden, Anders og Nils Asle Bergsgard (2011): Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandrerbakgrunn. Bergen: Norsk kulturråd/Fagbokforlaget 


Artikler i vitenskapelige tidsskrifter:

Bergsgard, Nils Asle og Anders Vassenden (2015): «Outsiders? A Sociological Study of Norwegian Artists with Minority Background». I: The International Journal of Cultural Policy. Vol. 21(3):309-325

Vassenden, Anders (2014): «Homeownership and symbolic boundaries. Exclusion of disadvantaged non-homeowners in the homeowner nation of Norway». I: Housing Studies. Vol. 29(6):760-780

Vassenden Anders og Terje Lie (2013): «Telling Others How You Live ? Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation». I: Symbolic Interaction. Vol. 36(1):78?98

Vassenden, Anders og Nils Asle Bergsgard (2012): «?Et skritt tilbake?? Valg av kunstnerkarriere blant unge med innvandrerbakgrunn og familiens aspirasjon om sosial mobilitet». I:Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift. Nr. 1:97?120

Abrahamsen, Gerd, Mari Alvestad, Anders Vassenden og Janne Thygesen (2012): «Perspektiver på kvalitet i barnehagen». I: Barn. Vol. 20(2):7?22

Vassenden, Anders (2011): «Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre». Sosiologi i dag. Vol. 41(3/4):156?182

Vassenden, Anders og Mette Andersson (2011): «Whiteness, non-whiteness and ?faith information control?: religion among young people in Grønland, Oslo». I: Ethnic and Racial Studies. Vol. 34(4):574?593

Bergsgard, Nils Asle og Anders Vassenden (2011): «The Legacy of Stavanger as Capital of Culture in Europe 2008: Watershed or Puff of Wind?» I:International Journal of Cultural Policy. Vol. 17(3):301?320

Vassenden, Anders (2010): «Untangling the different components of Norwegianness.» I: Nations and Nationalism, vol. 16(4):734?752

Vassenden, Anders og Mette Andersson (2010): «When an image becomes sacred. Photo elicitation with images of holy books.» I: Visual Studies. Vol. 25(2): 149?161

Hintze, B., A. Vassenden og R.Hewitt/V.Skiftou (2008): «Migration and Traces of religious Architecture in European Urban Areas: Perceptions of Youths. Part 2: First Results from Three Research Sites?. I: Diskus Kindheits- und Jugendsforschung. Vol. 4

Vassenden, Anders (2008): «Om å innlemme makronivået i mikrososiologiske studier. En sammenlikning av ?grounded theory? og ?extended case method?». I: Sosiologisk tidsskrift. Vol. 16(4):323?339

Vassenden, Anders (2007): «Visuelle metoder i religionsforskningen». I: Dïn. Tidsskrift for religion og kultur. No. 4:3-21

Andrews, Therese og Anders Vassenden (2007): «Snøballen som ikke ruller. Utvalgsproblemer i kvalitativ forskning». I: Sosiologisk tidsskrift. 2007. Vol. 15(2):151?163.


Bokkapitler:

Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (2015) «Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.Oslo: CappelenDamm Akademisk

Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (2015) «Avsluttende essay: Rike og like?». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Gujord, H. og A. Vassenden (2015) «Litterære distinksjoners brysomhet». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Jacobsen, N. og A. Vassenden (2015) «Synlige og skjulte skiller i oljehovedstadens arkitektur». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Rosenlund, L. og A. Vassenden (2015) «Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Vassenden, A. og N.A. Bergsgard (2015) «Sømløse og friksjonsfrie klassereiser». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Vassenden, A. og M. Jonvik (2015) «Synet på de rike og rikdommen». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Vassenden, A. (2015) «Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?». I: Bergsgard, N.A. og A. Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: CappelenDamm Akademisk

Vassenden, A. og M. Andersson (2015): «Religious Symbols on Rearview Mirrors: Displays of Faith or Hopes for Safe Travel?». I: Williams, R. (ed.): Seeing Religion. Towards a visual sociology of religion. New York: Routledge. P. 85?102


Dr.polit.-avhandling:

Vassenden, Anders (2007): Flerkulturelle forståelsesformer. En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder. Dr.polit.-avhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.


Forskningsrapporter (utvalg)

Vassenden, A., N.A. Bergsgard og C. Bratt (2013) Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere ? funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere. Rapport IRIS ? 2013/206

Vassenden, Anders, Nils Asle Bergsgard og Terje Lie (2012): «Ryktet forteller hvor du bor». Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. IRIS-rapport 2012/316

Vassenden, Anders, Terje Lie og Katrine Skoland (2012): «Man må ha en plass å bo». En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. IRIS-rapport 2012/029

Vassenden, A., Thygesen, J., Bayer, S.B., Alvestad, M. og Abrahamsen, G. (2011) Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. IRIS-rapport 029/2011

Nødland, S.I. og Vassenden, A (2011) «Inkludering i idrettslag.» Gjennomgang av en tilskuddsordning. IRIS-rapport 066/2011

Bergsgard, N. A. og Vassenden, A. (2009) Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad? slik kulturaktørene ser det. IRIS-rapport 199/2009

Vassenden, A. (2009) Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom. IRIS-rapport 127/2009


Pågående forskning

"Rapid social change, value transformation and the field of culture. The city of Stavanger as a prism." (IRIS; NFR FRIHUMSAM)

"Pluralisation, the welfare state and civil associations." (IRIS; NFR VAM)

Arbeidserfaring

2016 - : Professor, UiS

2014 - 2016: Førsteamanuensis, UiS

2008 - : Seniorforsker/forsker, IRIS

2007 - 2008: Forsker II, Unifob Global, UiB

2002 - 2007: Universitetsstipendiat, UiO

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2015). Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. 448 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Bratt, Christopher; Lie, Terje (2014). Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.. International Research Institute of Stavanger. 85 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje (2013). "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. International Research Institute of Stavanger. 134 s.
 • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (2012). "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. International Research Institute of Stavanger. 125 s.
 • Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders (2011). Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning. International Research Institute of Stavanger. 90 s.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle (2011). Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-7081-155-7. 96 s.
 • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. International Reserach Institute of Stavanger - IRIS rapport 2011-029. 176 s.
 • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (2010). Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?. International Research Institute of Stavanger. 86 s.
 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det. International Research Institute of Stavanger. 72 s.
 • Blomgren, Atle; Vassenden, Anders (2009). Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn. International Research Institute of Stavanger. 56 s.
 • Vassenden, Anders (2009). Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom. International Research Institute of Stavanger. 64 s.
 • Vassenden, Anders (2017). Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?. Stavanger prosti; 2017-02-01.
 • Vassenden, Anders (2017). Oljevirksomhetens påvirkning av den sosiale og kulturelle utviklingen i Stavanger-området. Statoils pensjonistforening; 2017-03-06.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photo elicitation in the study of culture and taste. American Sociological Association; 2017-08-11 - 2017-08-16.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photoe elicitation in the study of culture and taste2. Universitet i Ålborg; 2017-09-14.
 • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders (2016). Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life. 2016-06-07 - 2016-06-08.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Innvandrere i trafikken.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Skreddersydd kjøreopplæring.