Et profilbilde

Postdoktor
Birgitta Haga Gripsrud { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Birgitta Haga Gripsrud", "tel": "", "email": "birgitta.h.gripsrud@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Hjemmeside http://stavanger.academia.edu/BirgittaHagaGripsrud

My research interests are in critical, creative and psychosocial approaches to cultures and experiences of embodiment, health, illness, including professional-relational healthcare. I'm a member of the Professional Relations in Welfare Professions research group at the University of Stavanger, a founding member of the Association for Psychosocial Studies and Stavanger Breast Cancer Research Group, and member of the International Research Group for Psycho-Societal Analysis.

Undervisning

Forskningsområder

Psychosocial Studies

The breast and breast cancer

Illness experience & illness in culture

Professional relations in health care

Qualitative methods

Psychoanalytic history and theories

Medical Humanities

Cultural Studies

Critical and post-structuralist theory

Feminist and gender theory


Utvalgte publikasjoner

Birgitta Haga Gripsrud, Ellen Ramvi, Lynn Froggett, Ingvil Førland Hellstrand, Julian Manley. Psychosocial and symbolic dimensions of the breast/s explored through a Visual Matrix. Forthcoming.

Ellen Ramvi, Julian Manley, Lynn Froggett, Anne Liveng, Åse Lading, Wendy Hollway & Birgitta Haga Gripsrud. The Visual Matrix method in a study of death and dying: Methodological reflections. Forthcoming.

Ellen Ramvi & Birgitta Haga Gripsrud. Silence about encounters with death among health personnel in a society which de-tabooises death. Special issue. International Practice Development Journal. In press.

Pågående forskning

2017-current   Multicultural Workforce in Nursing Homes: Contemporary Challenges, Opportunities and Potentials for the Future in the Norwegian Municipal Care Sector (MULTICARE). Project Leader: Professor Frode Jacobsen, Centre for Care Research, Bergen University College, Norway. Research project financed by the Research Council of Norway (HELSEVEL). Collaborating researcher/PhD-supervisor in Work Package 4 on ?Communication of Death in Nursing Homes: A Multi-cultural and Multi-religious setting?. Work package manager: Associate Professor Ellen Ramvi, University of Stavanger.

2016-current   Gendering Cancer. Collaborating researcher. Principal Investigators: Associate Professor Kari Nyheim Solbrække and Dr Seán Williams. The University of Oslo/University of Sheffield.

2016-current   QUALITECH - Gender, Care and Welfare Technology. Research proposal to the Research Council of Norway. Co-applicant. Research groups for Professional Relations in Welfare Professions and Network for Gender Research, The University of Stavanger.

2016-current   Lived Health Care and Professional Relationships in the Breast Cancer Trajectory. Post-doc project. Principal Investigator. Research group for Professional Relations in Welfare Professions, Department of Health Science, The University of Stavanger.

2014-2016      Exploring life transitions in old age through a Visual Matrix. Collaborating researcher in the method development project. Nordic workshops funded by NOS-HS. Principal Investigator: Associate Professor Ellen Ramvi.

2012-2015      I am not the same: Women?s Experiences of Breast Cancer, Loss of Breast and Reconstruction in Psychosocial and Cultural Contexts. Principal Investigator. Project Owner: Stavanger University Hospital.

2014-current Diversifying Cancer Survivorship ? Diversifying Cancer Cultures (CANCUL). Collaborating researcher. Principal Investigators: Associate Professor Hilde Bondevik & Professor Kari Nyheim Solbrække. Institute of Health and Society, The University of Oslo: http://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/cancul/index.html

2014-2016   Medicalisation in Nordic Countries: Discourses, Practices, Identities. Collaborating researcher. Principal Investigators: Associate Professors Hilde Bondevik, Ole-Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrække.

Arbeidserfaring

2016-        : Postdoctoral Fellow. Department of Health Studies, University of Stavanger.

2012-2015: Postdoctoral Fellow. Stavanger University Hospital.

2011-2013: Lecturer, Guest Lecturer. Part-time. Network for Gender Research, University of Stavanger.

2009-2012: Lecturer. St Svithun videregående skole. Stavanger.

2008-2014: Teacher of Creative Writing. Stavanger kulturskole.

2008-         : Freelance writer and translator.

2003-2006: Lecturer. Teaching Assisstant. School of Fine Art, History of Art & Cultural Studies. The University of Leeds. UK

2001-2005: Doctoral Fellow. School of Fine Art, History of Art & Cultural Studies. The University of Leeds. UK

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Aldring, lidenskap og intimitet. Oversettelse av Lynne Segals originalartikkel.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Hjemsøkte i individualiseringens tidsalder. Oversettelse av Sasha Roseneils originaltekst.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2008). The Cultural History of the Breast.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Amming offentlig: Når den sexy puppen blir babymat. forskning.no. [Internett]; 2017-05-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Brystkreft – kulturelle dimensjoner og kroppslige erfaringer. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger; 2017-05-09.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Imagining transitions in old age through a Visual Matrix. Presentasjon av artikkel, med fokus på overgangen fra liv til død. Forskergruppa SHEP, Avdeling for helsefag, UiO; 2017-08-14 - 2017-08-15.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Noen bruker nakenhet som terapi, andre som politisk virkemiddel. Dagbladet Magasinet. [Avis]; 2017-07-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Public breastfeeding: When the sexy boob becomes baby food. kilden.no. [Internett]; 2017-06-28.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Aftenbladets tabloide omgang med den livsfarlige arven.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Gendering Breast Cancer: Constellations of Corporeal and Psychosymbolic Loss. Centre for Gender Studies, University of Oslo; 2016-09-29.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). I am not the same: Women's Experiences of breast cancer, loss of breast and reconstruction.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). ”Jeg er ambivalent i forhold til livet” - eksistensielle og sosiokulturelle aspekter ved en kvinnes erfaring av brystkreft. Instutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; 2016-03-09 - 2016-03-10.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Juntafil P3: Toppløshet, kvinnebryster og seksualitet i norsk kontekst. NRK Marienlyst/Rogaland. [Radio]; 2016-06-16.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Pakkeforløp i brystkreftbehandling: et kritisk blikk på samhandling og omsorg i sammenheng. Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, UiS; 2016-05-10.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Professional relations.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2016). Ekspressiv skriving for relasjonsarbeidere i rusomsorg. Funkishuset; 2016-03-15.
 • Liveng, Anne; Lading, Åse Høgsbro; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Manley, Julian; Froggett, Lynn; Hollway, Wendy (2016). Imaging transitions in old age through the Visual Matrix method. Association for Psychosocial Studies; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Death as cultural trope and death as silent care praxis. Senter for omsorgsforskning, høgskolen i Bergen; 2016-11-08 - 2016-11-09.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Brystkreft og øyet som ser: kulturelle og psykososiale aspekter. Brystdiagnostisk senter, Stavanger Universitetssjukehus; 2015-04-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Exploring the water cluster as it emerged in a visual matrix on death and dying. The University of Stavanger & University of Roskilde; 2015-08-24 - 2015-08-26.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). "Javisst gjör det ont när knoppar brister". Brystkreft: kulturelle og psykososiale aspekter. Avdeling for Blod-og kreftsykdommer, SUS; 2015-04-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). "Jeg er ikke den samme" - status quo. Haukeland sjukehus og Stavanger Universitetssjukehus; 2015-02-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Spektakulære kvinnebryst i blikkfang og levd erfaring. Clutchen dameklubb; 2015-04-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Pollestad, Kathrine (2015). "Hva gjør det med oss?" Om utfordringer knyttet til relasjonsintensivt sykepleiearbeid med døende mennesker. Avdeling for Blod-og kreftsykdommer, SUS; 2015-09-08.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Brystkreftkirurgi - psykososiale aspekter. Internundervisningen ved stråleterapien, Medisinsk div, SUS; 2014-09-03.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Burde vi fanden meg vente med å gi ny pupp? Om primær rekonstruksjon i norsk brystkreftbehandling. Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo; 2014-10-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Ekspressiv skriving: Terapeutisk metode og datainnsamling. Programområdet Profesjonelle relasjoner, UiS; 2014-03-20.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Kvinners opplevelser av brystkreft, tap av bryst og rekonstruksjon. Norske kvinners sanitetsforening; 2014-09-22.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Elstad, Lotta (2014). Den evige kampen om brystvortene. Morgenbladet. [Avis]; 2014-07-04.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2014). Visual Matrix: Associations on the Spectacular and Lived Breasts. The Association for Psychosocial Studies; 2014-12-16 - 2014-12-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Brystkreft - utvidet forståelse. Nærbø bygdekvinnelag; 2013-10-30.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Brystkreft – utvidet forståelse gjennom tverrfaglig tilnærming. Stavanger Universitetssjukehus, Folke Hermansens fond;
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Finnes det en feminin estetikk?. Tou Scene, Stavanger kommune; 2013-06-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Fra molekyl til helt menneske - glimt fra et personorientert forskningsprogram på brystkreft. Kreftforeningen; 2013-02-20.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Hva betyr et kvinnebryst?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-03-11.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Innslag om frigivelsen av Paula Cooper i Søndagsavisa. NRK. [Radio]; 2013-06-23.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Ja til forskjellsbehandling. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-02-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). "Jeg er ikke den samme" - opplevelser av brystkreft, tap av bryst og rekonstruksjon. Foredrag. Avdeling for bryst-og endokrinkirurgi, SUS; 2013-06-19.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). "Jeg er ikke den samme" - presentasjon av et kvalitativt brystkreftprosjekt. Prospective Breast Cancer Biobank Study; 2013-09-06.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). La Résistance: historier om tverrfaglig samarbeid i brystkreftforskning. Nettverk for kjønnsforskning, UiS; 2013-09-11.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Psykoanalytiske tema og teorier i doktorgradsavhandlingen "Spectacular Breasts: Mapping Our Historical and Contemporary Cultural Fascination with the Breast". Programområdet Profesjonelle relasjoner, UiS; 2013-04-04.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Spektakulære kvinnebryst: fra blikkfang til levd erfaring. Soroptimistene, Stavanger lokallag; 2013-05-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Vi venter fanden meg ikke på ny pupp!. Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus; 2013-09-26.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Du faller fritt og du svever. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Forfengelighetens fyrverkeri. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Gender - An Introduction. Hotellfagskolen, Universitetet i Stavanger; 2012-11-01.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Grensekontroll i møtet med den andre. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Kråkesølv i sammenbruddets rand. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Nettside for studien "I am not the same" - Women's Experiences of Breast Cancer, Breast Loss and Reconstruction.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Orkester som sosialt prosjekt. Scenekunst.no. [Internett]; 2012-11-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Skriveglede. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger; 2012-10-29.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Borrevik, Line Noer (2007). ...hva er det der som buler ut? Bryster.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Nome, Johanne Færevaag (2007). Puppen og psykoanalysen.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Absence - website - text/content for multimedia arts project. Agnes Btffn.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). "Skriveglede" - film til bruk i internundervisning for ansatte ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. Stavanger.