Et profilbilde

Vaktmester
Lars Arnold Nesheim { "honorific-suffix": "Vaktmester", "fn": "Lars Arnold Nesheim", "tel": "Telefon: 51834007", "email": "lars.nesheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Fakultet for utøvende kunstfag

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nesheim, Lars; Norderhaug, Ann; Asheim, Leif Jarle; Steinheim, Geir; Garmo, Torstein H. (2002). Beite i det multifunksjonelle landbruket. Samspel mellom landbruksproduksjon og kulturlandskap - forskingsbehov. Planteforsk, Kvithamar forskingssenter, NILF og Inst. husdyrfag, NLH. 24 s.
  • Nesheim, Lars; Garmo, Torstein H. (2001). Beiting med mjølkekyr - Forskningsbehov. Planteforsk, Kvithamar forskingssenter og Inst. for husdyrfag, NLH. 17 s.
  • Morken, John; Nesheim, Lars (2004). Utnytting og tap av næringsstoffi husdyrgjødsel - framtidige utfordingar. 2004-02-17.
  • Nesheim, Lars; Garmo, Torstein H. (2002). Beite til mjølkeku - utfordringar for framtida. 2002-02-13 - 2002-02-14.