Et profilbilde

Rådgiver
Brenda Spierings { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Brenda Spierings", "tel": "", "email": "brenda.spierings@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Administrasjonen SLF
Rom OD B-2637
Hjemmeside http://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/ansatte/
Tlf priv/mob 51 83 31 03/908 65 951

Undervisning

Forskningsområder

Vokabularundervisning: effektive prinsipper og metoder, og drama som metode i vokabularundervisning.

Utvalgte publikasjoner

Masteroppgave i spesialpedagogikk (2013)
(Skrevet innenfor Lesesenteret)
 
Beskrivelse av oppgaven:
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/185769

Lenke til oppgaven i pdf-format:
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/185769/Spierings%2c%20Brenda%20%282013%29%20Vokabularundervisning%20-%20Quick%20and%20Dirty.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pågående forskning

Arbeidserfaring