Et profilbilde

Universitetslektor
Elisabeth Rege Filbrandt { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Elisabeth Rege Filbrandt", "tel": "", "email": "elisabeth.rege@uis.no" }

Avdeling/enhet
Institutt/senter
Rom OD B-24155

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Språkarbeid i overgangssituasjoner.
  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
  • Rege, Elisabeth (2015). Dialogisk lesing og vaksne som språklege rollemodellar. Landssamanslutninga av nynorskkommunar; 2015-04-23.
  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude (2016). Å lese bøker; et regnværsorkester. Lesesenteret, UiS.
  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
  • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
  • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Skap forventning og engasjement rundt lesinga. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
  • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Snakk og vinn: Barns ordforråd. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.