Et profilbilde

Universitetslektor
Unni Synnøve Fuglestad { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Unni Synnøve Fuglestad", "tel": "", "email": "unni.fuglestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdeling for nasjonale oppdrag
Rom OD B-2496

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fuglestad, Unni (2015). Å lesa i samfunnskunnskap. UDIR - Ungdomsskole i Utvikling.
 • Fuglestad, Unni (2015). Å lesa i samfunnskunnskap.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Fuglestad, Unni (2016). God leseopplæring. Lesesenteret; 2016-04-22 - 2016-04-26.
 • Fuglestad, Unni (2016). Hvordan lykkes med Språkløyper? - planlegging, organisering og arbeid på egen skole. Lesesenteret; 2016-04-22 - 2016-05-03.
 • Fuglestad, Unni (2016). Introduksjon til Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Lesesenteret; 2016-05-03.
 • Fuglestad, Unni (2016). Leder og eiers rolle i Språkløyper. Lesesenteret; 2016-05-12.
 • Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2016-11-02.
 • Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-05.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore (2016). Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt. Språkløyper.no. [Internett]; 2016-11-10.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-19 - 2016-01-20.
 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-04-05 - 2016-04-06.
 • Fuglestad, Unni; Lønnum, Marthe (2016). God lese- og skriveopplæring i Drammen. Drammen kommune; 2016-10-19.
 • Fuglestad, Unni; Sædberg, Leif Tore (2016). Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande. Språkløyper. [Internett]; 2016-10-07.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Leseplanleggeren og dybdelæring. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; 2016-05-14 - 2016-05-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-05 - 2016-09-06.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-31 - 2016-11-01.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-12 - 2016-01-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2016). Undervisningsplanlegging og lesing. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Nielsen, Ingrid (2016). Satsingsområdet lesing. NTNU; 2016-03-30.
 • Fuglestad, Unni (2015). Å lesa i samfunnskunnskap.
 • Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret; 2015-10-29.
 • Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling. Lesesenteret; 2015-10-30.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-27 - 2015-10-28.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-09 - 2015-09-10.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-05.
 • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-08 - 2015-10-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-20 - 2015-10-21.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Kva er god leseopplæring?. Lesesenteret; 2015-09-03.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-21 - 2015-09-22.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2015-09-07 - 2015-09-08.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-11.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve (2015). Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet; 2015-03-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid (2015). Satsingsområde LESING. NTNU og Utdanningsdirektoratet; 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.