Et profilbilde

Professor II
Mari Ann Igland { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Mari Ann Igland", "tel": "", "email": "mari-ann.igland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2017). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. s. 1-14. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Dewilde, Joke; Igland, Mari-Ann (2015). "No problem, janem": en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving.. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48966-3. s. 109-126.
 • Igland, Mari-Ann; Sundby, Hilchen (2012). Argumentasjon i skriveopplæringa: en praksisarena for meningsbryting og dialog. I: Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02044-0. s. 123-136.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Når prat blir skriving og vice versa: Chat som skrivepraksis. I: Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2842-7. s. 179-196.
 • Igland, Mari-Ann (2010). Olga, the Groundbreaker. I: Festskrift til Olga Dysthe. Universitetet i Bergen.
 • Igland, Mari-Ann (2009). Ein ettertankens didaktikk: om forståinga av pedagogisk tekstrespons. I: Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01419-7. s. 24-34.
 • Igland, Mari-Ann (2009). Negotiating Problems of Written Argumentation. Argumentation : an international journal on reasoning. ISSN 0920-427X. Volum 23. Hefte 4. s. 495-511.
 • Igland, Mari-Ann (2007). Svinaktig vanskelig : skriftleg argumentasjon på ungdomssteget. I: Skrive for nåtid og framtid / [Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel [red.]]. Tapir Akademisk Forlag. s. 277-291.
 • Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann (2003). Vygotskij och sociokulturell teori. I: Olga Dysthe (red.): Dialog, samspel och larande. Studentlitteratur. s. 75-94.
 • Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann (2003). Vygotskij og sosiokulturel teori. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspil og læring. Forlaget Klim.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Medan texten blir till. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspel och larande. Studentlitteratur. s. 243-272.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Medens teksten bliver til. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspil og læring. Forlaget Klim.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Skriving i sosiokulturelt perspektiv. I: Mening i tekst : teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring / Austad, Ingolv (red.). Cappelen Damm Akademisk. s. 67-92.
 • Igland, Mari-Ann; Dysthe, Olga (2003). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspel och larande. Studentlitteratur. s. 95-117.
 • Igland, Mari-Ann; Dysthe, Olga (2003). Mikhail Bakhtin og sosiokulturel teori. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspil og læring. Forlaget Klim.
 • Igland, Mari-Ann; Ongstad, Sigmund (2003). Norsk skriveforsking i internasjonal kontekst. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Volum 27. Hefte 3. s. 55-57.
 • Igland, Mari-Ann; Ongstad, Sigmund (2002). Introducing Norwegian Research on Writing Introduksjon til norsk skriveforskning. ?. Volum Vol. 19. Hefte No. 3. s. 339-344.
 • Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann (2001). Vygotskij og sosiokulturell teori. I: Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag. s. 73-90.
 • Igland, Mari-Ann (2001). Mens teksten blir til: lærarkommentarar og felles bearbeidingsprosjekt. I: Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag. s. 241-268.
 • Igland, Mari-Ann; Dysthe, Olga (2001). Mikhail Bakhtin og sosiokulturell teori. I: Dysthe, Olga (red.): Dialog, samspel og læring. Abstrakt forlag. s. 107-127.
 • Igland, Mari Ann; Nygård, Mari (2017). Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028699. 264 s.
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R; Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. 354 s.
 • Igland, Mari-Ann (2008). Mens teksten blir til. Ein kasusstudie av lærarkommentarar til utkast. Unipub AS / UV-fakultetet, Uio. 1 s.
 • Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann (2005). Ord på nye spor - indføring i procesorienteret skrivepædagogik Ord på nye spor - innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Klim. ISBN 8779552781. 275 s.
 • Igland, Mari Ann (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan beskriver elevene teknologibruken i skolehverdagen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Strømman, Elin; Igland, Mari Ann (2017). Functions and uses of digital writing. Insights from 3 text oriented ethnographical studies.. 2017-02-15 - 2017-02-18.
 • Igland, Mari Ann (2016). Re-imagining teacher education. 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Igland, Mari-Ann (2014). Writing in teacher education. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense; 2014-02-19 - 2014-02-22.
 • Igland, Mari-Ann (2013). Sluttvurdering av PhD-kandidat (opponent). Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2013-02-04.
 • Igland, Mari-Ann (2012). Kva er (god) fagskriving?. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking; 2012-10-23.
 • Igland, Mari-Ann (2012). Sluttvurdering av PhD-avhandling. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO; 2012-04-12.
 • Igland, Mari-Ann (2012). Tekst- og diskursanalyse på utdanningsfeltet: metodologiske perspektiv. (3t foredrag m. workshop). Dronning Mauds Minne Høgskole, HiST, HiNT, NTNU; 2012-04-23 - 2012-04-25.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Digital discussions and dialogical discourse analysis. George mason University; 2011-02-17 - 2011-02-20.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Digitale diskusjonar: skrive for å lære. Foredrag i symposiet Skriving og lærarutdanning i Norge, Sverige og Danmark. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Lærerstudenters grunnlag for arbeid med pedagogisk tekstrespons. Nordspråk,; 2011-11-07 - 2011-11-09.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Pedagogisk tekstrespons i lærarutdanninga. Teoretiske perspektiv. Tekstarbeid og diskusjon. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking; 2011-05-09 - 2011-05-10.
 • Igland, Mari-Ann (2011). Symposium om skriving og lærerutdanning i Norge, Sverige og Danmark. Innledning og avslutning. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Igland, Mari-Ann (2010). Når prat blir skriving og vice versa. Chat som skrivepraksis. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Igland, Mari-Ann (2010). Om språk og skriveforsking. [Radio]; 2010-11-10.
 • Igland, Mari-Ann (2010). What's New in New Literacy Studies? 1: Crucial aspects of the new paradigm in literacy studies. NOMA - Master in Education, Literacy and Learning; 2010-03-15.
 • Igland, Mari-Ann (2010). What's New in New Literacy Studies? 2. New literacies, digital literacies: Central themes and perspectives. NOMA; 2010-03-17.
 • Igland, Mari-Ann (2010). Å forske på skriving og chat. [Radio]; 2010-11-10.
 • Igland, Mari-Ann (2009). Lærar-elevsamarbeid om skriftleg argumentasjon. Forskargruppa Språk i utdanning (SPRING), UV-fakultetet, UiO; 2009-09-15.
 • Igland, Mari-Ann (2009). Negotiating problems of written argumentation. The Writing Research Colloquium, UCSB; 2009-04-02.
 • Igland, Mari-Ann (2008). Audience, Persuasion, Argument in the Teaching and Learning of Argument Discussant: Invitert innleiing til diskusjon etter forelsening av Prof. Carolyn R. Miller. 2008-09-04.
 • Igland, Mari-Ann (2008). Lærerrespons til elevtekster. 2008-10-16 - 2008-10-17.
 • Igland, Mari-Ann (2008). Written Argumentation in Lower Secondary School PhD-kurs med tittelen: Argument at School and University Levels. Ph.d.-kurs i regi av Insitutt for lærerutdannings og skoletjeneste, UV-fakultetet, UiO.; 2008-04-10 - 2008-04-11.
 • Igland, Mari-Ann (2006). "Svinaktig vanskelig"? Skritlig argumentasjon på ungdomssteget. 2006-10-09 - 2006-10-10.
 • Igland, Mari-Ann (2005). Rethinking the understanding of teacher commentary. 2005-07-24 - 2005-07-29.
 • Igland, Mari-Ann (2004). Ettertenksam skriving. Kommentering av elevtekstar som diskursiv praksis. 2004-11-22 - 2004-11-23.
 • Igland, Mari-Ann (2004). Multimodality in typed chat. 2004-05-14 - 2004-05-16.
 • Igland, Mari-Ann (2004). Skrive for å prate. Forskningsdagene 2004, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning; 2004-09-23.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Formal assessment in Norway - issues of current interest. Innledning til paneldebatt. 2003-11-27 - 2003-11-29.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Prateskriving - ein språkleg kentaur? Typed chat - a linguistic centaur?. 2003-11-14 - 2003-11-15.
 • Igland, Mari-Ann (2003). Teacher response to student writing. A case study from Norwegian lower secondary school. 2003-11-27 - 2003-11-29.
 • Igland, Mari-Ann (2002). Lærarkommentarar og felles bearbeidingsprosjekt. 2002-09-26.
 • Igland, Mari-Ann (2002). Språk og tekst i nye medium. Forholdet mellom undervisning, studentarbeid og forsking i eit emnestudium i norsk. 2002-11-28 - 2002-11-29.
 • Igland, Mari-Ann; Rygg, Kristin (2002). Et lykkelig partnerskap? FoU-samarbeid mellom innlandshøgskolene, SU og regionale skoler. 2002-11-28 - 2002-11-29.
 • Igland, Mari-Ann (2001). Tekstutvikling som fellesprosjekt. 2001-01-18 - 2001-01-19.
 • Igland, Mari-Ann (2010). Norwegian research on writing and process writing,. Discussant at Anniverary seminar in the honour of professor Olga Dysthe.