Et profilbilde

Professor II
Ingve Simonsen { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Ingve Simonsen", "tel": "", "email": "ingve.simonsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for petroleumsteknologi
Rom KE E-380

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Wei, Yingkang; Norum, Lars Einar; Holter, Bengt; Simonsen, Ingve (2013). Propagation of Electromagnetic Signal along a Metal Well in an Inhomogeneous Medium. Norwegian University of Science and Technology. ISBN 978-82-471-4096-3. 170 s.
 • Mørken, Knut Martin; Malthe-Sørensen, Anders; Simonsen, Ingve; Hammer, Hugo Lewi; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Løyning, Terje Brinck; Dahl, Lars Oswald; Sasaki, Nina (2011). Computing in Science Education. A guide for universities and colleges in Norway. Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. 34 s.
 • Mørken, Knut Martin; Simonsen, Ingve; Malthe-Sørensen, Anders; Hammer, Hugo Lewi; Løyning, Terje Brinck; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Dahl, Lars Oswald; Sasaki, nina (2011). Beregninsorientert utdanning: En veileder for universiteter og høgskoler i Norge. Universitetet i Oslo, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet. 34 s.
 • Rosato, Vittorio; Meloni, Sandro; Simonsen, Ingve; Issacharoff, Limor; Peters, Karsten; Helbing, Dirk; Festenberg, Nils von (2008). Managing Complexity: Insights, Concepts, Applications. Springer. ISBN 978-3-540-75260-8. 260 s.
 • Hetland, Øyvind Storesund; Gonzalez-Alcalde, A. K.; Banon, Jean-Philippe; Maradudin, Alexei A.; Mendez, Eugenio; Nordam, Tor; Simonsen, Ingve (2017). Numerical and experimental studies of the scattering of light from a two-dimensional randomly rough interface between two dielectric media. The Electromagnetics Academy and St. Petersburg University; 2017-05-22 - 2017-05-25.
 • Hetland, Øyvind Storesund; Maradudin, Alexei A.; Nordam, Tor; Letnes, Paul Anton; Simonsen, Ingve (2017). Numerical studies of the transmission of light through a two-dimensional randomly rough interface. The Electromagnetics Academy and St. Petersburg University; 2017-05-22 - 2017-05-25.
 • Banon, Jean-Philippe; Nesse, Torstein; Brakstad, Thomas; Ghadyani, Zahra; Kildemo, Morten; Simonsen, Ingve (2016). Numerical Simulation of Light Scattering by Two-dimensional Photonic Crystals; Application to Parameter retrieval.. Institute of Physics (IOP); University of Leeds; 2016-09-05 - 2016-09-08.
 • Hetland, Øyvind Storesund; Nordam, Tor; Simonsen, Ingve; Maradudin, Alexei A.; Gonzalez-Alcalde, A. K.; Mendez, Eugenio; Banon, Jean-Philippe (2016). Numerical and experimental studies of the scattering of light from a two-dimensional randomly rough interface between two dielectric media. Institute of Physics; 2016-09-05 - 2016-09-08.
 • Nesse, Torstein; Eder, Sabrina Daniela; Manson, Joseph; Holst, Bodil; Simonsen, Ingve (2016). Helium Scattering from amorphous surfaces. Bodil Holst, University of Bergen; 2016-08-23 - 2016-08-26.
 • Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao; Sandberg, Linn Ingunn Christie; Holvik, Egil; Simonsen, Ingve; Tilset, Bente Gilbu; Jahren, Susie; Simon, Christian; Kubowicz, Stephan; Grandcolas, Mathieu; Gustavsen, Arild (2012). Nano Insulation Materials - Innovative Materials for Building Applications. 2012-06-24 - 2012-06-27.
 • Nordam, Tor; Simonsen, Ingve; Letnes, Paul Anton (2012). The Validity of the Reduced Rayleigh Equation. Osaka University, Kyoto University, Kobe University, m.fl.; 2012-10-14 - 2012-10-18.
 • Letnes, Paul Anton; Mills, DL; Simonsen, Ingve (2011). Surface plasmonics in surfaces patterned by nanoparticles. Oak Ridge National Laboratory; 2011-10-30 - 2011-11-03.
 • Nordam, Tor; Letnes, Paul Anton; Simonsen, Ingve (2011). Numerical simulations of scattering of light from two-dimensional surfaces using the Reduced Rayleigh Equation. Oak Ridge National Laboratory; 2011-10-30 - 2011-11-03.
 • Letnes, Paul Anton; Simonsen, Ingve (2009). Spectrally dependent hot-spot locations in metallic nano-clusters. Roma University Tor Vergata; 2009-09-07 - 2009-09-11.
 • Maradudin, Alexei; Leskova, Tamara; Simonsen, Ingve (2009). Scattering of electromagnetic waves from two-dimensional randomly rough perfectly conducting surfaces. 2009-03-08 - 2009-03-12.
 • Simonsen, Ingve (2009). Deregulated Power Markets: Their Characteristic Stylized Facts.
 • Simonsen, Ingve (2009). Optics of Surface Disordered Systems; No Disorder --- No Fun!.
 • Simonsen, Ingve (2009). Optics of Surface Disordered Systems; No Disorder--- No Fun!.
 • Simonsen, Ingve; Maradudin, Alexei; Leskova, Tamara (2009). Scattering of electromagnetic waves from two-dimensional randomly rough surfaces.
 • Nerbø, Ingar Stian; Kildemo, Morten; Leroy, Sebastien; Simonsen, Ingve; Søndergård, Elin; Holt, Liviu; Walmsley, John C (2008). Characterization of GaSb nanocones by spectroscopic ellipsometry. Universitetet i Tromsø; 2008-03-26 - 2008-03-28.
 • Kildemo, Morten; Nerbø, Ingar Stian; Walmsley, John C; Simonsen, Ingve (2007). Optical Properties of nanostructured GaSb. 2007-06-11 - 2007-06-15.
 • Hansen, Alex; Simonsen, Ingve (1998). Determination of Hurst Exponents Using Wavelets. [Mangler data];