Et profilbilde

Professor II
Geir Sverre Braut { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Geir Sverre Braut", "tel": "", "email": "geir.s.braut@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Tlf priv/mob +47 51 51 37 76
Merknader E-post hovudarbeidsstad: gsb@sus.no

Forskningsområder

Samfunnssikkerheit
Tilsyn
Læring av hendingar

Utvalgte publikasjoner

Fintland I, Østebø S, Braut GS. Statlig tilsyn ? bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2017;20(1-2): 90?108.

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Høyland SA, Braut GS, Søreide E. Exploring how lay rescuers overcome barriers to provide cardiopulmonary resuscitation: a qualitative study. Prehospital and Disaster Medicine, 2017. ISSN 1049-023X. Volum 32. Hefte 1. s. 27-32. DOI: 10.1017/S1049023X16001278

Mathiesen WT, Bjørshol CA, Braut GS, Søreide E. Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: A qualitative study. ISSN 2044-6055. BMJ Open, 2016. Volum 6:e010671. Hefte 5. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010671


Braut GS. Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting ? Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning. I: Førde R, Kjelland M, Stridbeck U [red]. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse, 70 år. Oslo: Gyldendal juridisk, 2016: 101-114.


Fintland I, Braut GS. "... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" - fortellinger fra et skolehjem. Socialmedicinsk Tidskrift, 2016. Volum 93. Hefte 2. s. 199-206.


Lavik MH, Braut GS. Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.. Omsorg, 2016. Volum 33. Hefte 1. s. 15-19.


Hovlid E, Høifødt H, Smedbråten B, Braut GS. A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research, 2015; 15:405. doi: 10.1186/s12913-015-1068-9.


Braut, GS, Fintland, I. Tilsyn og endring. I: Kringen J, Lindøe PH, Braut GS. Risiko og tilsyn: risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2015: 302-307.


Braut GS, Fintland I. Fra armod til overflod. En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Haugen, TH, Reilstad, JI, Svensson, J. Ka då ittepå. Vi har problemer vi må slutte å snakke om. Stavanger: noCUBE, 2015: 135-146.


Njå O Bjelland H, Braut GS.  Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger, 2015 (ISBN 978-82-490-0849-0) 69 s. Rapport IRIS(3).


Åsprang AF, Frich JC, Braut GS. Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study. Transfusion and Apheresis Science, 2015. doi:10.1016/j.transci.2015.04.015


Rimstad R, Braut GS. Literature review on medical incident command. Prehospital and Disaster medicine, 2015. doi:10.1017/S1049023X15000035


Braut GS, Solberg Ø, Njå O. Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents. Transportation Research Part A, 2014; 354-366. doi: 10.1016/j.tra.2014.08.013


Bjelland H, Njå O, Heskestad AW, Braut GS. The concepts of safety level and safety margin: framework for fire safety design of novel buildings. Fire Technology, 2015; 51, 409?441. doi: 10.1007/s10694-014-0400-y


Rimstad R, Njå O, Rake EL, Braut GS. Incident command and information flow in a large-scale emergency operation. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2014; 22 (1): 29-38.


Fintland I, Braut GS ?Du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei?. Forvaltingsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskingsarbeid. I: Bjørke G,  Jarning H, Eikeland O. Ny praksis - ny kunnskap : om utviklingsarbeid som sjanger. Oslo: ABM-media, 2013; 89-106.


Hannisdal E, Arianson H, Braut GS, Schlichting E, Vinnem JE A risk analysis of cancer care in Norway. The Top 16 Patient Safety Hazards. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2013; 39 (11): 511-516.


Sommer M, Braut GS, Njå O. A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management, 2013; 9 (2): 151?169.


Fintland I, Martin JM, Braut GS Living in a box, or a genie in a bottle? Archives as a backbone for corporate storytelling. Journal of Management and Strategy, 2013; 4 (3): 9-15.


Braut GS, Njå O. Components of a tool to address learning from accident investigation. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013; Volume 6, December, p. 40?49.


Lindøe P, Baram M, Braut GS. Risk regulation and proceduralization: an assessment of Norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry. In: Bieder C, Bourrier M. Trapping safety into rules: how desirable or avoidable is proceduralization? Farnham: Ashgate, 2013; p. 69-86.

Pågående forskning

Effektar av statleg tilsyn.

Risikoforhold knytt til samfunnsstrukturar og tenesteyting.

Arbeidserfaring

Seniorrådgjevar, Helse Stavanger HF, 2014-
Professor II (samfunnstryggleik), Universitetet i Stavanger, 2014-
Professor II (helsefag), Høgskulen på Vestlandet, 2014-
Assisterande direktør, Statens helsetilsyn, 2001-2013.
Fylkeslege, Rogaland, 1994-2001.
Assisterande fylkeslege, Rogaland, 1985-1994.
Førstelektor II (helse- og tryggleiksfag), Høgskolen Stord/Haugesund, 2002-2013.
Universitetslektor (II)/forskarassistent, Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, 1992-1994.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2018). Development in analysis of severe adverse events in healthcare - policy and practice in Norway. I: Prevention of Accidents at Work. CRC Press. ISBN 978-1-138-03796-0. s. 39-45.
 • Fintland, Ine; Østebø, Synnøve; Braut, Geir Sverre (2017). Statlig tilsyn – bare kontroll eller noe mer? Dialogbasert tilsyn med kommunale arkiver. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Volum 20. Hefte 1-2. s. 90-108.
 • Hovlid, Einar; Frich, Jan C; Walshe, Kieran; Nilsen, Roy Miodini; Flaatten, Hans; Braut, Geir Sverre; Helgeland, Jon; Teig, Inger Lise; Harthug, Stig (2017). Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design. BMJ Open. ISSN 2044-6055. Volum 7:e016213. Hefte 9. s. 1-16. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016213.
 • Mathiesen, Wenche Torunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Høyland, Sindre Aske; Braut, Geir Sverre; Søreide, Eldar (2017). Exploring how lay rescuers overcome barriers to provide cardiopulmonary resuscitation: A qualitative study. Prehospital and Disaster Medicine. ISSN 1049-023X. Volum 32. Hefte 1. s. 27-32. DOI: 10.1017/S1049023X16001278.
 • Njå, Ove; Solberg, Øivind; Braut, Geir Sverre (2017). Uncertainty - Its ontological status and relation to safety. I: The Illusion of Risk Control : what does it take to live with uncertainty?. Springer. ISBN 978-3-319-32938-3. s. 5-22.
 • Braut, Geir Sverre (2016). Risikoforståing som utfordring for forvaltninga. Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting – Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning.. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49372-8. s. 101-114.
 • Fintland, Ine; Braut, Geir Sverre (2016). "... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" - fortellinger fra et skolehjem. Socialmedicinsk Tidskrift. ISSN 0037-833X. Volum 93. Hefte 2. s. 199-206.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2016). Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom.. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. Volum 33. Hefte 1. s. 15-19.
 • Mathiesen, Wenche Torunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Braut, Geir Sverre; Søreide, Eldar (2016). Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims: A qualitative study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. Volum 6:e010671. Hefte 5. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010671.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2015). Fra Armod til overflod - En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Vi har problem vi må slutte å snakke om. noCUBE. ISBN 9788299654357. s. 135-146.
 • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W (2015). Tilsyn og endring. I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. s. 302-307.
 • Braut, Geir Sverre; Holmboe, Jørgen (2015). Pasientsikkerhet - dagens strukturer. I: Pasientsikkerhet teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024813. s. 47-61.
 • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre (2015). Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid.. I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. s. 33-56.
 • Hovlid, Einar; Høifødt, Helge; Smedbråten, Bente; Braut, Geir Sverre (2015). A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. Volum 15:405. s. 1-11. DOI: 10.1186/s12913-015-1068-9.
 • Rimstad, Rune; Braut, Geir Sverre (2015). Literature review on medical incident command. Prehospital and Disaster Medicine. ISSN 1049-023X. Volum 30. Hefte 2. s. 205-215. DOI: 10.1017/S1049023X15000035.
 • Åsprang, Aud Frøysa; Frich, Jan C; Braut, Geir Sverre (2015). Organizational impact of governmental audit of blood transfusion services in Norway: a qualitative study. Transfusion and Apheresis Science. ISSN 1473-0502. Volum 53. Hefte 2. s. 228-232. DOI: 10.1016/j.transci.2015.04.015.
 • Bjelland, Henrik; Njå, Ove; Heskestad, Atle William; Braut, Geir Sverre (2014). The Concepts of Safety Level and Safety Margin: Framework for Fire Safety Design of Novel Buildings. Fire technology. ISSN 0015-2684. Volum 51. Hefte 2. s. 409-441. DOI: 10.1007/s10694-014-0400-y.
 • Braut, Geir Sverre; Solberg, Øivind; Njå, Ove (2014). Organizational effects of experience from accidents. Learning in the aftermath of the Tretten and Åsta train accidents. Transportation Research Part A: Policy and Practice. ISSN 0965-8564. Volum 69. s. 354-366. DOI: 10.1016/j.tra.2014.08.013.
 • Rimstad, Rune; Njå, Ove; Rake, Eivind L.; Braut, Geir Sverre (2014). Incident command and information flows in a large-scale emergency operation. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. Volum 22. Hefte 1. s. 29-38. DOI: 10.1111/1468-5973.12033.
 • Braut, Geir Sverre; Njå, Ove (2013). Components of a tool to address learning from accident investigation. International Journal of Disaster Risk Reduction. ISSN 2212-4209. Hefte 6. s. 40-49. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2013.03.006.
 • Fintland, Ine; Braut, Geir Sverre (2013). "du koga sånn, ja, dar e forskjillige måda å koga på, alle koga ikkje likt nei" : forvaltningsarbeid i grenseflata mot utviklings- og forskningsarbeid. I: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-06-9. s. 89-105.
 • Fintland, Ine; Martin, Janet B.; Braut, Geir Sverre (2013). Living in a box, or a genie in a bottle?: archives as a backbone for corporate storytelling. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965. Volum 4. Hefte 3. s. 9-15. DOI: 10.5430/jms.v4n3p9.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2013). Risk regulation and proceduralization: an assessment of norwegian and US risk regulation in offshore oil and gas industry. I: Trapping safety into rules : how desirable or avoidable is proceduralization?. Ashgate. ISBN 978-1-4094-5226-3. s. 69-86.
 • Sommer, Morten; Braut, Geir Sverre; Njå, Ove (2013). A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management. ISSN 1471-4825. Volum 9. Hefte 2. s. 151-169. DOI: 10.1504/IJEM.2013.055161.
 • Braut, Geir Sverre; Hellebust, Celma Regina (2012). Regulated Self-Regulation or External Control? Effects of Different Legislative Approaches in the Petroleum Sector in Norway and Brazil. SPE Economics & Management. ISSN 2150-1173. Volum 4. Hefte 2. s. 115-118. DOI: 10.2118/126422-PA.
 • Braut, Geir Sverre; Rake, Eivind L.; Aanestad, Ragnhild; Njå, Ove (2012). Risk images as basis for decisions related to provision of public services. Risk Management: An International Journal. ISSN 1460-3799. Volum 14. Hefte 1. s. 60-76. DOI: 10.1057/rm.2011.18.
 • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre (2012). Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. s. 31-53.
 • Kringen, Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre (2012). Innledning. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. s. 11-28.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2012). Empowered agents or empowered agencies? : Assessing the risk regulatory :regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1717-1724.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Vastveit, Kirsti (2012). Evaluation of regional risk analyses in Norway. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1571-1578.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Vika, Ove Erik (2012). Bending the rules in the commercial goods road transport sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Volum 48. s. 2336-2350. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1205.
 • Vastveit, Kirsti; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre; Holte, Mads Ruge (2012). A discussion on expert judgments in national risk analyses. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1407-1415.
 • Braut, Geir Sverre (2011). Legal requirements related to governance of health services. I: Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40081-8. s. 129-138.
 • Braut, Geir Sverre (2011). The requirement to practice in accordance with sound professional standards. I: Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40081-8. s. 139-149.
 • Braut, Geir Sverre; Holt, Jette (2011). Meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection - the infectious stigma of our time?. Journal of Hospital Infection. ISSN 0195-6701. Volum 77. Hefte 2. s. 148-152.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2011). INVESTIGATION OF INCIDENTS IN SYSTEMS DESIGNED OR DEVELOPED ON THE BASIS OF RISK ANALYSES. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 15. Hefte 1.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Heilskaplege tenester - nytt fagfelt, men ikkje nytt fenomen. I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016368. s. 41-46.
 • Braut, Geir Sverre; Grammeltvedt, Gorm Are; Rognum, Torleiv Ole (2010). Plikter og rettigheter ved ytelse av helsehjelp. I: Lærebok i rettsmedisin. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-33497-7. s. 61-73.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E. (2010). Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere - erfaringer fra tilsyn. I: Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Seraf. ISBN 978-82-93019-01-5. s. 25-39.
 • Braut, Geir Sverre; Vist, Jostein jr. (2010). Faglig forsvarlighet - garanti og grense. I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016368. s. 58-65.
 • Rognum, Torleiv; Braut, Geir Sverre (2010). Andre lover som regulerer medisinsk virksomhet. I: Lærebok i rettsmedisin. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-33497-7. s. 98-102.
 • Braut, Geir Sverre; Holmboe, Jørgen (2010). Den norske helsetjenesten - struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv. I: Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01369-5. s. 30-43.
 • Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben (2010). Risk regulation in The North Sea: a common law perspective on Norwegian legislation. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 14. Hefte 1.
 • Hellebust, Celma Regina; Braut, Geir Sverre (2010). A comparison of regulations on work related health in the petroelum sector in Brazil and Norway Uma comparacão das regulacões de trabalho relacionadas à protecão da saúde no sector petroleiro do Brasil e da Noruega. Revista de Direito Sanitário/Journal of Health Law. ISSN 1516-4179. Volum 11. Hefte 1. s. 47-59.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2010). Risk regulation in the Norwegian petroleum industry : robustness and changing methods of operation. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 2247-2253.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Learning from accidents (incidents) : theoretical perspectives on investigation reports as educational tools. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 9-15.
 • Njå, Ove; Rake, Eivind L.; Aanestad, Ragnhild; Braut, Geir Sverre (2010). Risk based thinking is more important than accurate risk modelling : adiscussion of risk assessment tools as basis for two categories of decisions. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. s. 2169-2175.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. Volum 26. Hefte 3. s. 45-48.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Statens helsetilsyn og den alternative behandlaren. I: Norheim, A.J. 2009. Komplementær og alternativ medisin. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 78-85.
 • Braut, Geir Sverre; Bjørke, Gerd (2009). To karrierevegar - jamstilte, men ulike. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 32. Hefte 4. s. 40-50.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2009). To karrierevegar - jamstilte, men ulike. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 32. Hefte 4. s. 45-55.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Medisinen i møte med samfunn og menneske. I: Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 40-62.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E. (2008). Tilsyn og kontroll med helsetenesta. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M. Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. s. 581-592.
 • Hanssen, Lars E.; Braut, Geir Sverre (2007). Tilsyn med risikoperspektiv. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. Volum 4. Hefte 2. s. 104-110.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Utviklinga av eldreomsorga - velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvalting. I: Nord R, Eilertsen G, Bjerkreim T. Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk. s. 147-155.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Utviklinga av eldreomsorga - velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvalting. I: Nord R, Eilertsen G, Bjerkreim T. Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk. s. 147-155.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Dei brennande hjarta - Kunsten å brenne utan å brenne seg ut. I: La oss huske hverandre som vi er! "Festlig skrift" til Toril Hagerup-Jenssens 60 års dag. Helsetilsynet/Fylkesmannen i Vest-Agder. s. 24-26.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Eg veit ikkje. Skal eg vakte bror min? Om eigenkontroll og tilsyn i etisk perspektiv. I: Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Unipub forlag. s. 143-152.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Rettslege rammer for pasientar og helsepersonell. I: Sosialmedisin - i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. s. 139-162.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Do we need a national agenda to change our culture of care?. ?. Volum 11. Hefte 2. s. 83-84.
 • Braut, Geir Sverre (2003). General information on Norway: The country, people, health, disease, health personnel and the financing of health care. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 11-16.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Helsa, samfunnet og individet - medisinens evige dilemma. I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31114-5. s. 41-50.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Krav til rusmiddelarbeid i helsetenesta. ?. Volum 123. Hefte 1. s. 49-51.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Legislation on mother and child care. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 119-123.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Litt teknikk, god tenking og mykje vilje - om økonomiske evalueringar ved prioritering av helsetenestetiltak. I: Verdien av liv og helse. Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer?. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. s. 69-73.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Norske forventningar i utanlandsk kontekst: verdiar, normer og tilsyn ved norske helsetenester i utlandet. I: Hovland, BM og Aagedal O (red). Det norske Spania - i sol og skygge. Diakonhjemmets høgskole, Forskningsavdelingen. s. 59-62.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Praksisbasert legeutdanning til beste for alle. ?. Volum 123. Hefte 16.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Public legislation and professional self-regulation: quality and safety efforts in Norwegian health care. I: Youngberg BJ, Hatlie MJ (eds). The patient safety handbook. Jones and Bartlett Publishers. s. 507-520.
 • Braut, Geir Sverre (2003). The legal position of the medical practitioner in primary health care service. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 98-103.
 • Braut, Geir Sverre (2003). The requirement to practice in accordance with sound professional standards. I: Health legislation in Norway. University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow. s. 91-97.
 • Braut, Geir Sverre; Hanssen, Lars E (2003). Helsemessig beredskap. I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31114-5. s. 575-584.
 • Braut, Geir Sverre; Rognum, Torleiv Ole (2001). Legers rettigheter og plikter. I: Lærebok i rettsmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-28073-8. s. 39-49.
 • Rognum, Torleiv Ole; Braut, Geir Sverre (2001). Andre lover av særlig betydning for legevirksomhet. I: Lærebok i rettsmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-28073-8. s. 21-24.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre (2015). RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024240. 322 s.
 • Njå, Ove; Bjelland, Henrik; Braut, Geir Sverre (2015). Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS-ISO 39001. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0849-0. 69 s.
 • Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben Hempel (2012). Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01883-6. 288 s.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-356-2. 141 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar; Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 205 s.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Ombod for tenestemottakaren - og for befolkninga?. Pasientombodet i Oslo. 1 s.
 • Agledal, Stein-Are; Braut, Geir Sverre; Gjærum, Marit; Hofmann, Bjørn; Paulsrud, Kari; Storås, Jon; Ruud, Håkon; Skårseth, Solveig; Talseth, Randi; Vollen, Ole Marius; Schillinger, Jon Arild; Walstad, Marte; Wold, Jan Egil; Ørstavik, Sunniva; Stolpe, Grethe (2006). Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Sosial- og helsedirektoratet. 100 s.
 • Braut, Geir Sverre; Dale, Jan Helge; Gullestad, Birgitte; Halvorsen, Marit; Kjellevold, Alice; Lommerud, Kjell Erik; Mandal, Odd; Røkke, Mona; Sund, Valborg Ellen; Vist, Ottar; Bernt, Jan Fridthjof (2004). Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (NOU-Norges offentlige utredninger 2004:18). NOU Norges offentlige utredninger. Statens Forvaltningstjeneste. ISBN 82-583-0793-2. 178 s.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2017). Developments in analysis of severe adverse events in healthcare – Policy and practice in Norway. Working on Safey; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2015). Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt. Stavanger kommune; 2015-11-19.
 • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre (2014). Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom. Den norske kirke; 2014-09-17.
 • Bjelland, Henrik; Heskestad, Atle William; Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2013). Fire safety management and socio-technical relationships: Exploring theories of safety constraints and coherence principles. SRA Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre (2013). The role of regulators in improving safety and quality. 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Bjørke, Gerd; Braut, Geir Sverre (2012). Group Supervision within an alternative path for qualifying university teachers at a doctoral level. 2012-04-02 - 2012-04-03.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Er det mogeleg for helsepersonellet å følgje alle regelverkskrav? Ja, dersom regelverket byggjer på god medisin.
 • Braut, Geir Sverre (2012). Legen som forvaltar av rettslege reglar.
 • Flesland, O; Asprang, A.F.; Braut, Geir Sverre; Steinsvag, C.T.; Espinosa, Aurora Fernandez; Helgeland, Jon (2012). Three Methods for Evaluating the Quality and Safety of Blood Banks Give Different Results.
 • Høyland, Sindre; Braut, Geir Sverre (2012). Svikt kan vendes til styrke.
 • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre (2011). Empowered agents or empowered agencies? Assessing the Risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry. 2011-09-19 - 2011-11-22.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helserett for dei særleg interesserte.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Lettlesen innføringsbok i ny utgåve.
 • Lindøe, Preben; Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre; Baram, Michael (2010). Risk Regulation and Prozeduralization. An Assessment of the Norwegian and US Risk Regulation in Offshore Oil and Gas industry. 2010-11-09 - 2010-11-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Components of a tool to address learning from accident investigation in the offshore industry. 2010-06-06 - 2010-06-11.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem lærer av ulykkesgranskninger?.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Helse er også eit medisinsk fenomen.
 • Braut, Geir Sverre (2010). Skarp og nøktern observatør - bokmelding.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Investigation of incidents in systems designed or developed on basis of risk analyses. 2010-09-07 - 2010-09-10.
 • Braut, Geir Sverre (2009). Redusert luftforureining gir auka levealder.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Grundig og godt om forsking på profesjonar.
 • Braut, Geir Sverre (2008). Helserett for vidarekomne.
 • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre (2008). Risk Regulation in the Northe Sea: A common law perspective on Norwegian legislation. 2008-09-30 - 2008-10-04.
 • Braut, Geir Sverre (2007). Offensivt anti-tabuskrift om dødeleg alvor.
 • Braut, Geir Sverre (2005). Klinisk kvardagsantropologi.
 • Braut, Geir Sverre (2004). Praktisk og nyttig om kvalitetsutvikling.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Ambisiøst legejus-prosjekt.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Klassikar i ny utgåve.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Positivt pust frå ei tid som er forbi?.
 • Braut, Geir Sverre (2003). Rettar og plikter i helsetenesta.
 • Njå, Ove; Braut, Geir Sverre (2010). Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?.