Et profilbilde

Seniorrådgiver
William Arne Tveit { "honorific-suffix": "Seniorrådgiver", "fn": "William Arne Tveit", "tel": "", "email": "arne.tveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Tveit, William Arne (2012). Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205423121. 43 s.
  • Lorentsen, Hilde; Tveit, William Arne (2016). Norske barn får for lite ros. nrk.no. [Internett]; 2016-09-27.
  • Tveit, William Arne (2016). Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?.
  • Tveit, William Arne (2016). Å styrke den kollektive bevisstheten.
  • Tveit, William Arne; Elder, Ingunn (2014). Kvantespranget - en modell for mestring og medvirkning i skolen.
  • Moen, Torill; Tveit, Arne (2013). Continuing professional development for educational-psychological counsellors: reflection by means of theory. 2013-09-09 - 2013-09-13.
  • Tveit, William Arne (2016). Proaktive strategier - bruk av klasseregler - muligheter og dilemmaer. SEVU-PPT nett. Trondheim.