Et profilbilde

Postdoktor
Espen Olsen { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Espen Olsen", "tel": "Telefon: 5183 1678", "email": "espen.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KE C-220
Tlf priv/mob 92238537

Programområdet for kvalitet og pasientsikkerhet

Organisasjon og ledelse, arbeidsmiljø, HMS, sikkerhetskultur, risikostyring, samfunnssikkerhet, kvalitet og pasientsikkerhet, arbeids- og organisasjonspsykologi, personalledelse, endringsledelse, kvantitativ og kvalitativ metode.

Tidligere bakgrunn som forsker ved IRIS, rådgiver i Statoil og Organisasjonsdirektør i Apply TB.

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Olsen, Espen; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2017). Work climate and the mediating role of workplace bullying related to job performance, job satisfaction, and work ability: A study among hospital nurses. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. DOI: 10.1111/jan.13337.

Jensen, Maria Therese; Olsen, Espen (2017). Health risk and risk of job insecurity during organisational change: The influence of learning demands and role ambiguity. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-1138629370. s. 3051-3056.

Olsen, Espen; Jensen, Maria Therese (2017). Safety leadership influence on patient safety and the mediating role of unit safety climate. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 1836-1840.

Vatsvåg, Natalia; Olsen, Espen (2017). A study of determinants of perceived tunnel safety among Norwegian road users. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-1138629370. s. 261-268.

Olsen, E., Næss, S., & Høyland, S (2015). Exploring relationships between organizational factors and hydrocarbon leaks on offshore platforms. Safety Science, 80, 301-309.

Dahl, Ø., & Olsen, E. (2013). Safety compliance on offshore platforms: a multi-sample survey on the role of perceived leadership involvement and work climate. Safety Science, 54, 17-26.

Skaugrud, Ida; Dahl, Øyvind; Olsen, Espen (2012). A qualitative study of organisational factors influencing compliance with procedures. I: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland. Curran Associates, Inc.. ISBN 978-1-62276-436-5. s. 6488-6497.

Olsen, E., & Aase, K. (2012). The challenge of improving safety culture in hospitals: a longitudinal study using hospital survey on patient safety culture. I: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland. Curran Associates, Inc.. ISBN 978-1-62276-436-5. s. 5929-5936.

Kines, P.,, Lappalainen, J., Mikkelsen, K.L., Olsen, E., Pousette, A., Tharaldsen, J., Tómasson, K., Törner, M. (2011). Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. International Journal of Industrial Ergonomics, 41, 634-646.

Olsen, E., & Aase, K. (2010). A comparative study of safety climate differences in healthcare and the petroleum industry (2010). Quality and Safety in Health Care. Suppl 3: i75-9.

Olsen, E. (2009). Exploring the possibility of a common structural model measuring associations between safety climate and safety behaviour in health care and the petroleum industry. Accident Analysis and Prevention, 45, 1507-16.

Olsen, E., Bjerkan, A.M., & Nævestad, T.O. (2009). Modelling the effects of a large-scale safety culture program: A combined qualitative and quantitative approach. Journal of Risk Research, 12, 1-21.

Aase, K., Høyland, S., Olsen E., Wiig, S. & Nilsen, S.T. (2008). Patient safety challenges in a case study hospital ? Of relevance for transfusion processes? Transfusion and Aphaeresis Science, 39, 167-172.

Tharaldsen, J.E., Olsen, E., & Rundmo, T. (2007). A longitudinal study of the safety climate on the Norwegian continental shelf. Safety Science, 46, 427-439.

Olsen, E. (2007). Ansattes oppfatninger av sikkerhetskulturen ved Stavanger Universitetssjukehus [Workers? perceptions of safety culture at a Norwegian Hospital]. Tidsskrift for den Norske Legeforening, 20, 16-20.

Olsen, E., Bjerkan, A.M., & Nævestad, T.O (2007). Dynamics and effects of a large-scale Safety Program ? development and testing of a causality model. In: T. Aven and J.E. Vinnem (Eds.) Risk, reliability and societal safety (pp. 1663-1670). London: Taylor & Francis Group.

Nævestad, T.N., Olsen, E., & Haukelid, K. (2007). The effect of a Safety Program on informal hierarchies and care among workers within oil and gas. In: T. Aven and J.E. Vinnem (Eds.) Risk, reliability and societal safety (pp. 2495-2502). London: Taylor & Francis Group.

Rundmo, T., Tharaldsen, J., & Olsen, E. (2007). Associations between risk perceptions and risk taking behaviour. In: T. Aven and J.E. Vinnem (Eds.) Risk, reliability and societal safety (pp. 1631-1637). London: Taylor & Francis Group

Olsen, E. (2008). Reliability and validity of the Hospital Survey on Patient Safety Culture at a Norwegian hospital. In: J. Øvretveit and P. J. Sousa (Eds.). Quality and Safety Improvement Research: Methods and Research Practice from the International Quality Improvement Research Network (QIRN) (pp.173-186). Lisbon: Escola Nacional de Saúde Pública, 2008.

Olsen, E. Sykehusansattes oppfatninger av sikkerhetskultur/sikkerhetsklima (2010). In: K. Aase (Eds.). Pasientsikkerhet ? teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nævestad, Tor-Olav; Olsen, Espen (2006). Kultur og atferd som tilnærming for å bedre sikkerheten: En evaluering av Kollegaprogrammet. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0500-0. 130 s.
  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - En analyse av feilmeldinger ved SUS. Universitetet i Stavanger.
  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen (2005). Pasientsikkerhet - Håndtering av feil i helsesektoren. Universitetet i Stavanger.
  • Gundersen, Tonje; Grut, Lisbet; Loeb, Mitchell Elliott; Ruud, Torleif; Eikeland, Tone Bergljot; Nesvåg, Sverre; Olsen, Espen (2004). Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse. SINTEF. ISBN 8214035147. 82 s.
  • Lindøe, Preben; Bakke, Åshild; Olsen, Espen (2002). Hvordan ivareta HMS under omstilling?. RF-Rogalandsforskning. 38 s.
  • Olsen, Espen (2016). Urovekkende utvikling i sikkerheten.
  • Aase, Karina; Olsen, Espen (2006). Sikkerhet i helsevesenet: Teori og praksis - som Jupiter og Mars!. 2006-12-04 - 2006-12-05.