Et profilbilde

Førsteamanuensis
Nikolaj Frydensbjerg Elf { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Nikolaj Frydensbjerg Elf", "tel": "", "email": "nikolaj.f.elf@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)