MENY

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek skal bidra med spesialisert informasjonskompetanse slik at tilsette og studentar kan skaffa seg informasjonen dei treng til klinisk arbeid, forsking, fagleg oppdatering og utdanning.

Bibliotekarane kan hjelpa med å finna fram, søka etter, og bestilla litteratur. Biblioteket har utlåns- og innleveringsautomat, som gjer det mogleg å låna og levera bøker utanom bemanna opningstider.

 

Tilsette ved biblioteket