MENY

Nettkurs med skrivehjelp

Her er nettkurs som gir en innføring i ulike sider av oppgaveskriving, som søk etter relevant litteratur, vurdering av kilder og hvordan lage en litteraturliste.


E-læringskurs fra Universitetsbiblioteket i Stavanger:

Grunnleggende søkekurs for bachelorstudenter i sykepleie
Dette kurset i fem deler er beregnet på nye sykepleiestudenter som skal i gang med sin første søkeoppgave. Det kan også brukes som en oppfriskning for deg som ikke har vært student på en stund.

Writing thesis, using sources
Kurs på engelsk, som bl. a. tar for seg søking i databaser og litteratursøk.

NB! For å gjennomføre disse kursene må du registrere deg i Eliademy. Dette programmet fungerer ikke i Explorer. Bruk en annen nettleser, som Firefox, Chrome eller Safari.

Kildekompasset
Kildekompasset gir deg en enkel oversikt over hvordan du lager de ulike typer referanser til litteraturlisten din. Den har også nyttig informasjon om hvordan referansene lages i EndNote og gir en rask innføring i kildekritikk. Kurset er laget av bibliotekene ved UiA, UiS og HSN.
 

Kurs fra andre universitets- og høgskolebibliotek:

iKomp
En MOOC som gir grundig innføring i informasjonskompetanse, og består av fire moduler moduler: Læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. Krever registrering for tilgang.
Laget av UiT.

Søk & Skriv
Et nettbasert kurs som tar for seg litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. Kurset er laget av HIB, NHH, UIB.

VIKO
Interaktivt kurs i informasjonskompetanse med vekt på informasjonssøking og oppgaveskriving, fra NTNU.

PhD on Track
Dette nettstedet hjelper stipendiater med utfordringer de kan støte på i forskningen sin; fra kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultat.
 
 

UiS logo