MENY

Veiledninger til EndNote

EndNote søker og henter inn referanser fra bibliotekkataloger og databaser, og lager korrekte siteringer og litteraturlister.

 


Universitetsbiblioteket gir brukerstøtte i EndNote. Kontakt oss på e-post ub@uis.no eller telefon 51 83 11 00.EndNote for PC

Bibliotekets veiledning til EndNote X8 for Windows [PDF]
Innføring i de viktigste funksjonene for å begynne å bruke EndNote.

Vanlige spørsmål [PDF]
Svar på en del vanlige spørsmål om EndNote.

Eksportere referanser fra ulike databaser  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra de ulike databasene biblioteket abonnerer på.

Eksport av referanser fra forskjellige nettlesere  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra Explorer, Firefox og Chrome.

Video: Kort kurs i EndNote X7 for Windows (26 minutter)
Video: Fullstendig kurs i EndNoteX7 for Windows (76 minutter)

 

Andre veiledninger:

EndNote for Mac

NB! EndNote fungerer IKKE med det nye operativsystemet High Sierra. Dersom du skal bruke EndNote på Mac må du ikke oppgradere til denne versjonen. Bruk Sierra til leverandøren av EndNote har fått orden på noen tekniske utfordringer.

EndNote fungerer best på Mac når du bruker nettleseren Mozilla Firefox.

Bibliotekets veiledning til EndNote X8 for Mac  [PDF]
Innføring i de viktigste funksjonene for å begynne å bruke EndNote.

Eksport av referanser fra forskjellige nettlesere  [PDF]
Veiledning til hvordan du eksporterer referanser fra Safari, Firefox og Chrome.

Video: Kort kurs i EndNote X7 for Mac (26 minutter)
Video: Fullstendig kurs i EndNote X7 for Mac (63 minutter)


Andre veiledninger:


EndNote onlineRegistering av ulike dokumenttyperNB! Fjern koblingen mellom EndNote og Word før levering!
Før du sender dokumentet ditt, må du fjerne koblingen mellom EndNote og Word. Hvis ikke blir det problemer hvis den som leser vil gjøre rettelser. Se side 30 i bibliotekets veiledninger for PC og Mac.

NB! Pass på dersom du bruker OnePetro!
EndNote fungerer ikke optimalt mot OnePetro. Nødvendige felter blir ikke fylt inn, og det kan være feil i det som blir utfylt. Sjekk referanser du importerer fra OnePetro nøye, og pass på å rette alt som ikke er korrekt! Eventuelt kan du skrive inn referanser fra OnePetro manuelt i EndNote.