MENY

Standardar

Universitetsbiblioteket har mange trykte standardar i biblioteket. Spør oss dersom du treng hjelp til å finne fram. I tillegg abonnerer vi på elektronisk tilgang til ei rekkje standardar frå Norsk Standard. Desse finn du her: Standardar frå Norsk Standard .
 
For å opne desse standardar frå Norsk Standard i fulltekst må du laste ned 
Adobe Acrobat Reader DC 2015. Bruk Firefox eller Explorer som nettlesar.


Student-tilbod på standardar

Studentar ved UiS får 70 % rabatt ved kjøp av standardar frå Norsk Standard. Les meir om det her.

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online AS tilbyr studentabonnement på lesetilgang til nettutgåver av NS, IEC, ISO og NEK standardar. Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Les meir her: http://www.standard.no/nettbutikk/student-og-utdanning/abonnement-for-studenter/

 

Andre standardar


Standardiseringen i Norge
Her finn du Informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finn òg ein katalog over norske standardar og lenker til andre standardiseringsorganisasjonar.

Global IHS
Dette er ein katalog over standardar frå fleire internasjonale organisasjonar, mellom anna API, ASME og ASTM. 

NORSOK
Her finn du standardar som gjeld for dei virksomheitene som tilhøyrer Petroleumstilsynet sitt virkeområde.