< Bibliotek

Studiehjelp

Studiehjelp

Universitetsbiblioteket ønsker å vere ein ressurs for UiS sine studentar, og tilby gode informasjonskjelder. Her er ein del ressursar du vil ha nytte av i studiet ditt.

Innlevering av masteroppgåve
Les dette før du leverer!

Kurs
Biblioteket arrangerer kurs og workshops for studentar og tilsette.

E-læringskurs
Vi har laga fleire interaktive kurs som gir deg ferdigheter som er viktige når du skal drive forsking og skrive oppgåver.

Litteraturlister
Korleis skrive referansar og utforme ei litteraturliste.

Søk smartare - skriv betre
Tips til oppgåveskriving.

EndNote
System for å sortere referansar og lage litteraturlister.

Doktoravhandlingar og studentoppgåver i biblioteket
Liste over alle masteroppgåver og doktoravhandlingar levert ved UiS, sortert etter fag.

Fjernstudentar
Informasjon til deg som studerer ved UiS frå ein annan stad i landet.

Bestill ein bibliotekar
Tilbod til masterstudentar og tilsette som treng litt ekstra hjelp.

UiS logo