MENY

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS)

SEROS ble etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) 1. januar 2009.

Senteret er basert på samarbeid mellom flere forskningsgrupper med parallelle undervisnings- og forskningsinteresser. I dag består senteret av forskningsgrupper fra to institutter ved UiS og to avdelinger ved IRIS. Dette er Institutt for medie- og samfunnsfag og Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS samt IRIS Samfunnsforskning og IRIS Energy.

Senterets virksomhet har sterke bånd til det tverrfaglige doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, som drives av SEROS-staben.

I tillegg til senterets satsing på forskning, er en viktig aktivitetspotifolio formidling av ideer, teorier og metoder gjennom skreddersydde undervisningsopplegg, i tillegg til en rekke masterprogrammer.