MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Faget omhandler oppbygging og omsetning av aminosyrer, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Videre gjennomgås enzymer, replikasjon, transkripsjon, translasjon, fotosyntese, nitrogenomsetning, oppbygging av celler og hvor i cellen ulike prosesser finner sted.

Læringsutbytte

Studenten vil ha et overblikk over ulike biomolekyler som er viktige byggestener i en celle. Studenten vil kjenne de basale grunnleggende metabolske veier for forbrenning av stoff. Studenten skal ha innblikk i oppbygging av stoffer, og funksjon av ulike celleorganeller.

Innhold

Faget omhandler oppbygging og omsetning av aminosyrer, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Videre gjennomgås enzymer, replikasjon, transkripsjon, translasjon, fotosyntese, nitrogenomsetning, oppbygging av celler og hvor i cellen ulike prosesser finner sted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE150 Generell kjemi, KJE200 Organisk kjemi 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lutz Andreas Eichacker
Faglærer
Lutz Andreas Eichacker
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke i ca 14 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi (BBI150_1) 10
Biokjemi (BIK110_1) 10
Biokjemi og bioteknologi (BIK110_2) 10

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

1. Biochemistry, 7th edition

Jeremy M Berg, John L Tymoczko, and Lubert Stryer.

Publisher: W.H. Freeman

2. Lehninger Principles of Biochemistry

Author: David L. Nelson and Michael M. Cox

Publisher: W.H. FreemanDette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2017