MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Forelesningene vil omfatte utdrag av mikroorganismene sin cellebiologi, biokjemi/metabolisme, molekylærgenetikk, systematikk og økologi hvor hovedvekten legges på prokaryote organismer. Laboratoriekurset gir innføring i basale mikrobiologiske metoder.

Læringsutbytte

Studentene skal forstå oppbygningen av og det strukturelle, metabolske og fylogenetiske mangfoldet til prokaryote i forhold til eukaryote organismer og teoriene omkring deres evolusjon. Kurset skal gi en molekylær forståelse av fundamentale cellulære prosesser som replikasjon, transkripsjon, translasjon, regulering, mutagenese og overføring av genmateriale mellom celler, og en innføring i mikrobiologiske og genteknologiske metoder og mikrobiell økologi. Studentene vil også få en oversikt over basal virologi og immunologi.

Innhold

Forelesningene vil omfatte utdrag av mikroorganismene sin cellebiologi, biokjemi/metabolisme, molekylærgenetikk, systematikk og økologi hvor hovedvekten legges på prokaryote organismer. Laboratoriekurset gir innføring i basale mikrobiologiske metoder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO200 Biokjemi, BIO210 Bioteknologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Faglærer
Marina Alexeeva
Ansvarlig laboratorieøvelser
Stefanie Lackner, Almaz Nigatu Tesfahun, Xiang Ming Xu
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Fire timer forelesning og fire timer laboratorieøvelser pr. uke i 6 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikrobiologi (BIK190_1) 10

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Madigan MT et al.: Brock Biology of Microorganisms, siste utgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.06.2018