MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Kurset tar opp viktige aspekter ved å gjennomføre et forskningsarbeid samt skriving og presentasjon av arbeidet. Følgende aspekter tas opp: hjelpemidler for litteratursøk, litteratur- og tekstbehandling, etiske prinsipper og unngåelse av plagiarisme, copyright, og presentasjonsteknikk. Studentervil få undervisning i hvordan sette opp en foskningssøknad, og bli inndelt i grupper som sammen skal løse en utfordring gitt av relevant industri, eller vitenskapelig karakter. Resultatene fra gruppearbeidet skal presenteres muntlig og leveres inn skriftlig før eksamen.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne lage en plan for å gjennomføre en forskningsoppgave, dokumentere resultater fra forskningsarbeidet, skrive en vitenskapelig avhandling og presentere forskningsresultater.

Innhold

Kurset tar opp viktige aspekter ved å gjennomføre et forskningsarbeid samt skriving og presentasjon av arbeidet. Følgende aspekter tas opp: hjelpemidler for litteratursøk, litteratur- og tekstbehandling, etiske prinsipper og unngåelse av plagiarisme, copyright, og presentasjonsteknikk. Studenter fremfører en presentasjon av endt gruppearbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Obligatorisk presentasjon av gruppearbeidet og obligatorisk innlevering av gruppearbeidet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk presentasjon av en forksningsartikkel, Obligatorisk innlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hanne Røland Hagland
Faglærer
Tia Renee Tidwell, Hanne Røland Hagland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Seminarer presentert av studentene. Obligatoriske arbeidskrav: presentasjon av gruppearbeidet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer tre uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forsknings- og industriseminarer 1 (BIO530_1) 5
Forsknings- og industriseminarer 1 (MOT250_2) 5
Forsknings- og industriseminarer 1 (BIO530_1), Forsknings- og industriseminarer 1 (MOT250_2) 10

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

K. McMillan & J. Weyers: How to write Dissertations & Project Reports. Pearson, 2011.


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.11.2017