MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Dette emnet undersøker sedimentære bergarter, deres genesis og avsetningsgeometrier som er fundamentale for forståelsen av reservoare bergarter. Emnets formål er å gjøre studentene kjent med grunnleggende konsepter innen geologiske prosesser som produserer sedimenter, transport, sedimentasjon, proveniens (herkomst av oppsmuldret bergmasse) og diagenese. Andre emner er:

 • Introduksjon til stratigrafiske prinsipper
 • Eksempler på kjente hydrokarbon reservoar i sin geotektoniske sammenheng

I emnet inngår muligheten for en geologisk ekskursjon med noen dagers varlighet. NB: Det er en grense på antall deltakere for ekskursjonen (15). Det det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen, i tillegg til reisekostnader.

Læringsutbytte

The purpose is to introduce students to basic concepts within the geological processes that produce sediment transport, sedimentation and diagenesis.

Knowledge:

 • Understanding sedimentological processes.
 • Differentiation of sedimentary rocks
 • Understanding basic principles of various stratigraphic methods
 • Understanding the relationship between Orogen processes (plate tectonics), climate and production of hydrocarbons

Skills:

 • Be able to identify, describe and interpret sedimentary rocks
 • Could choose the most appropriate stratigraphic method to define sedimentary successions
 • Be able to apply simple sedimentological concepts for exploration and production of hydrocarbons.

General competence:

 • Background Knowledge of sedimentology and petroleum geology that can be used as a basis for other branches of geology, engineering and economics.
 • Have an understanding of the complexity of the sedimentological processes related to climatic parameters in order to understand and explain the deposition of mineral resources and hydrocarbons.
 • Be able to communicate and express sedimentological processes in the petroleum industry and to assess the potential of hydrocarbon deposits.

Innhold

Sedimentære bergarter er hovedsakelig reservoare bergarter for petroleum. Dette emnet undersøker sedimentarære bergarter, deres genesis og avsetningsgeometrier som er fundamentale for forståelsen av reservoare bergarter.Emnets formål er å gjøre studentene kjent med grunnleggende konsepter innen geologiske prosesser som produserer sedimenter, transport, sedimentasjon, proveniens (herkomst av oppsmuldret bergmasse) og diagenese. Andre emner er:

 • Introduksjon til stratigrafiske prinsipper
 • Eksempler på kjente hydrokarbon reservoar i sin geotektoniske sammenheng

I emnet inngår muligheten for en geologisk ekskursjon med noen dagers varlighet. NB: Det er en grense på antall deltakere for ekskursjonen (15). Det det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen, i tillegg til reisekostnader.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GEO100 Geologi, MAT100 Matematiske metoder 1, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter
 • BIP330 Geologi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering7/10 A - F
Muntlig presentasjon 3/10 A - F

Vurderingen består av:

Muntlige presentasjoner: 30%

Mappevurdering: 70%:

 • Tester 10%
 • Skriftlige rapporter 30%
 • Skriftlige oppgaver 30%

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Faglærer setter endelelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarling
Udo Zimmermann

Arbeidsformer

The course consists of lectures, laboratory exercises and recommended excursions (not mandatory and limited spaces because of capacity).
 • 8 hours of lectures and laboratory exercises

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sedimentologi og stratigrafi for ingeniører (BIP360_1) 5

Åpent for

Open to students of Bachelor in Petroleum Geology and Bachelor of Petroleum Engineering.

.

Emneevaluering

Standard UiS procedures

Litteratur

recommended:

 • Einselen, G., 1992, Sedimentary basins; Springer
 • Leeder, M. 1999. Sedimentology and sedimentary basins; Blackwell publishing
 • Walker, R. 1984. Facies models; GSCanada

Course notes and other references provided during class.Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.01.2018