MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.


Dettet emnet vil fokusere på et bestemt geologisk tema med stor betydning for petroleumsgeologer. Felt-teknikker, kartlegging og behandling av data er viktig for akademiske rapporter, avhandlinger og i arbeidslivet forøvrig.

Emnet er sentrert rundt et feltkurs som vil demonstrere grunnleggende prinsipper for bruk i geologi knyttet til petroleumsvirksomhet. Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 15.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal lære å beskrive og forstå bergarter og deres sammenheng i feltet. Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten være i stand til å revurdere hans eller hennes kunnskaper i form av stratigrafisk beskrivelse av hydrokarbonførende bergarter.
 • Emnet gir studentene en førstehånds forståelse av mekanismene og prosessene i hydrokarbon produksjon, migrasjon og utvikling.

Ferdigheter:

 • Være i stand til å anvende grunnleggende geologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner.
 • Beskrive bergartsformasjoner i felt.
 • Forstå stratigrafisk rekkefølge på bergarter og være i stand til å tolke dem.
 • Identifisere letemodeller i sekvensielt avsatte bergarter
 • Tolke sedimentære strukturer i felt.
 • Rapportere avsatte bergarter og evaluere stratigrafi ved bruk av petroleumgeologi
 • Forstå utviklingen av orogenese/fjelldannelse
 • Evaluere rollen til organisk materiale og relatere dette til klimaforandringer og orogene sykler.

Generell kompetanse:

 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan anvendes som basis innen andre områder i geologi, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse av kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som har formet jord-strukturen og avsetningen av mineralressurser og hydrokarboner.
 • Være i stand til å formidle og forklare geologiske elementer og prosesser som er relevant for å forstå jordsstrukturen, petroleumsystemer, økonomiske ansamligninger av hydrokarboner og brukes av andre relaterte aktiviteter innen ingeniørfag og vitenskap generelt.
 • Forstå relevansen av feltarbeid til bruk i estimater og beskrivelser for prosesser som styrer utviklingen av hydrokarboner.
 • Forstå geologien i hydrokarbonrike bassenger.
 • Forstå store avsetninger/bassenger og korrelasjonen av sedimentære endringer.

Innhold

Dettet emnet vil fokusere på et bestemt geologisk tema med stor betydning for petroleumsgeologer. Felt-teknikker, kartlegging og behandling av data er viktig for akademiske rapporter, avhandlinger og i arbeidslivet forøvrig.

Kurset er sentrert rundt et feltkurs som vil demonstrere grunnleggende prinsipper for bruk i geologi knyttet til petroleumsvirksomhet.

Feltekskursjonens reisemål kan derfor være følgende:

 • Pyreneene
 • Nord-Norge
 • Harz (Tyskland)
 • Dolomittene (Italia)
 • Kantabriske fjell
 • Cornwall og Devon (England)
 • Nord Irland
 • Italia

I emnet inngår en obligatorisk geologisk ekskursjon av noen dagers varlighet. Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 15.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BPG100 Sedimentologi og stratigrafi, GEO100 Geologi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter
 • BIP330 Geologi, BPG100 Sedimentologi og stratigrafi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter
 • GEO100 Geologi, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter
 • BIP330 Geologi, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter
 • GEO100 Geologi 
 • GEO110 Sedimentologi og stratigrafi
 • TN101 HMS-kurs (på Canvas)

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi, PET110 Geofysikk og brønnlogging

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F

Mappevurderingen består av:

 • Innleveringsoppgaver teller 50%
 • Feltrapport teller 50%

Ved undervisningsstart vil det bli utdelt en detaljert aktivitetsplan for emnet.

Alle delene i mappen må være bestått. Faglærer setter endelig karakter i emnet. Dersom en student ikke består kurset, eller vil forbedre karakteren må hun/han ta hele kurset om igjen.

Deltakelse i emnet vil bli avgjort av den enkelte students karaktersnitt innenfor sitt respektive studieprogram. Feltekskursjonen er obligatorisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Felteksursjon

Fagperson(er)

Emneansvarling
Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Deltagelse og arbeid i forelesningssamenheng, øvelse i dataferdigheter, feltaktiviteter og bruk av geologiske konsepter i laboratoriet og i felt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar og/ eller felt ekskursjon (BPG160_1) 5
Geologiseminar og/ eller felt ekskursjon (BPG160_2) 10

Åpent for

Petroleum Geology and Petroleum Engineering (bachelor and master level) 

Students at Master Petroleumsgeolgi will get another level of tasks suitable for master's level

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

Barnes, JW & List, RJ 2004: Basic geological mapping, Wiley & Sons, 4th edition.


Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.01.2018