MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.

Læringsutbytte


Kunnskap:
  • Ha grunnleggende forståelse av programmering.
  • Ha grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
  • Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.

Ferdigheter:
  • Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
  • Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
  • Kunne anvende Matlab i programmering av roboter.

Generell kompetanse:
  • Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
  • Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.
  • Kunne planlegge, gjennomføre og presentere et teknisk prosjekt i samarbeid med andre studenter.


Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen data- og elektroingeniør-fag. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (Matlab) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Prosjektet består i programmering av bl.a. roboter hvor studentene deles inn i grupper på maksimalt 4 personer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Rapport 3/5 A - F

Skriftlig eksamen er eksamen i Matlab-delen.Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjekt-delen.Rapporten kan skrives individuelt eller i gruppen på maksimalt 4 studenter. Dersom rapporten skrives i gruppe, vil alle deltagerne i gruppen få felles karakter.

Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i faget.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tom Ryen, Tormod Drengstig
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen, Ståle Freyer
Ansvarlig laboratorieøvelser
Per Jotun

Arbeidsformer

MATLAB-del: 3 timer fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr uke de første 6 ukene.

Prosjektdel: Etter de 6 første ukene jobbes det i prosjektgrupper med inntil 2 timer forelesninger pr uke relatert til prosjektdelen:

Innføring i prosjektarbeid og programmering av bl.a. roboter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.05.2018