MENY

Det helsevitenskapelige fakultet

Ved Universitetet i Stavanger kan du ta helsefaglige utdanninger på alle nivå fra bachelor i sykepleie til doktorgrad i helse og medisin.

Kjell Arholms hus

Det helsevitenskapelige fakultet er et fakultet i stadig utvikling. Vi er over 100 ansatte og har mer enn 900 studenter. De ansatte gir undervisning og veiledning i praktiske og teoretiske fag ved siden av å forske. Vår største utdanning er bachelor i sykepleie, men vi tilbyr også mastergrader, videreutdanninger og doktorgrad innen helsevitenskap og medisin. Vi har mer enn 60 doktorgradskandidater knyttet til fakultetet.

Våre ansatte har et stort engasjement for faget gjennom både undervisning og forskning. Det foregår mye undervisning i våre sykepleielaboratorium – lokaler som er innredet som en sykehusavdeling. Her kan sykepleiestudentene trene og simulere på situasjoner som likner på virkeligheten. Vi er ledende når det gjelder utvikling av pedagogiske modeller innen våre områder. Vi har også utviklet ny kunnskap innen pasientsikkerhet, rusavhengighet og det å leve med kroniske lidelser.

Vi gjennomfører jevnlige studentevalueringer og forsøker å endre oss i forhold til tilbakemeldingene vi får av studentene. Vi trives med studentkontakt og slår gjerne av en prat. Hvis du har spørsmål vedrørende vårt fakultet, så kontakt oss gjerne.