MENY

I kontrast til standard økonomisk teori viser nyere forskning at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Vi kan være forutinntatte og kortsiktige. Vi kan bomme på tilsynelatende enkel sannsynlighetsregning, og vi kan tilegne oss ny informasjon på feil måte. Nyere forskning viser også at vi ofte drives av andre forhold enn de rent økonomiske. Vi motiveres av anerkjennelse og oppmerksomhet, vi misliker ulikhet, og vi lar noen ganger økonomiske incentiver stå i veien for gode løsninger. Kurset i Adferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse to spørsmålene danner utgangspunkt for kurset.

10 studiepoeng

Målgruppe
Målgruppe for dette kurset er studenter i Executive MBA eller andre som har interesse for fagfeltet og som kvalifiserer til opptak.
Se fanen Opptakskrav til venstre for er infomasjon.

Innhold
Først gis en innføring i sentrale adferdsøkonomiske begrep og emner. Deltakerne vil bli introdusert for økonomiske eksperimenter som viser hvilken måte vi avviker fra rasjonell adferd og snever økonomisk egeninteresse. Deretter vises anvendelser innen HR og finans. Problemstillinger knyttet til ledelse, insentiver, motivasjon og prestasjonsevaluering vil bli belyst ved hjelp av nyere adferdsøkonomisk forskning. Deltakerne får også innsikt i hvordan psykologiske mekanismer påvirker investeringer, risiko og adferd i finansmarkedene.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs i atferdsøkonomi skal deltakerne:
• Ha et bedre grunnlag for å ta økonomiske beslutninger.
• Forstå samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer.
• Forstå hvordan samspillet mellom psykologiske og økonomiske faktorer kan forklare atferd på arbeidsplassen og i markedene.

Fagplan og litteraturliste vil bli lagt ut her. 

Undervisningssted                                                                                                                                                                                             Universitetet i Stavanger

Undervisningsdatoer
10.- 11. desember
21.- 22. januar 2015
6. og 9. februar 2015

Undervisningstiden er kl 08:30 - 15:30 (med forbehold om endringer)

Arbeidsform
Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid.                                                            

Læringsplattformen it's learning blir benyttet aktivt i undervisningen samt kommunikasjon mellom samlingene.

Vurdering/eksamen
Hjemmeeksamen: Varighet 14 dager og som gis karakter A - F. Dato oppgis senere.

Med forbehold om endringer.
 

Publisert 11.09.2014