MENY

Studietilbod ved IØRP

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planleggin har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område. I tillegg har instituttet ansvar for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging. Og det er mogleg å doktorgradsstudiet i risikostyring og samfunnstryggleik ved instituttet.

 • Byggarbeidere i arbeid. Bildet illustrerer bachelorstudiet i byggingeniør ved Universitetet i Stavanger.

  Bachelor i bygg

  Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) har ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringar i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging.

 • Dresskledd mann balanserer på line mellom to høye hus. Bildet illustrerer masterstudiet i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

  Master i risikostyring (toårig)

  På masterstudiet i risikostyring lærer du å analysere, beskrive og kommunisere risiko. Du får kunnskap om hvordan risiko kan styres slik at en får ønsket balanse mellom verdiskapning og gevinst på den ene siden, og fare for tap, ulykker og skader på den andre siden. Studiet tar for seg både formelle analysemetoder og ledelse i forbindelse med risikostyring.

 • Nedrast bygning som følge av en katastrofe.

  Master i samfunnssikkerhet (toårig)

  På master i samfunnssikkerhet lærer hvordan bruk av ulike metoder som risiko- og sårbarhetsanalyser og andre planleggings-, styrings og beslutningsverktøy, kan bidra til å hindre at uønskede hendelser og hindre skadevirkningene hvis de likevel skjer. I studiet blir det også vektlagt hvordan informasjon om risiko kan utnyttes i samfunnets plan- og beslutningsprosesser, og du studerer granskning av alvorlige hendelser. 

 • Master i industriell økonomi (toårig)

  Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer økonomi- og ledelsesfag med en ingeniørfaglig fordypning.

 • Studenter i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

  Master i industriell økonomi (femårig)

  Femårig masterstudie i industriell økonomi er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). Studiet er en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning.

 • Master i byplanlegging (toårig)

  Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planlegge og utforme fremtidens byer.

 • Master i byplanlegging (femårig)

  Mastergradsstudiet i byplanlegging er en kombinasjon av bachelorgrad i byggingeniør de første tre årene og mastergrad i byutvikling de siste to årene. Studiet gir deg mulighet til å jobbe med relevante problemstillinger knyttet til det lokale nærmiljøet.

 • Ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerhet

  Doktorgradsprogrammet gir muligheter til å tilnærme seg området fra forskjellige utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitenskapelige tilnærminger er innlemmet i programmet.