MENY

Faggruppe Bygg - konstruksjonsteknikk

Faggruppen i bygg - konstruksjonsteknikk jobber innenfor områder som planlegging, prosjektering og drift av bygninger, veier, broer, plattformer både på land og offshore.

Fagmiljøet arbeider med teorier og metoder for å kunne løse morgendagens store byggeoppgaver. Noe av det undervises og forskes på er prosjektering av bygningskonstruksjoner basert på kunnskap om lastpåkjenninger, bæresystemer og materialbruk.

Studietilbudene innen dette fagområdet inkluderer Bachelor i ingeniørfag, bygg, konstruksjonsteknikk, og Master i Konstruksjoner og Materialer (fordypning bygg/offshorekonstruksjoner). På bachelorprogrammet undervises det i sentrale tema som bygningsfysikk, analyse av ytre påkjenninger, dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjoner og smart utforming av bygningsdetaljer. På masteren kan en fordype seg videre i noen av disse temaene og gir videre innsikt i blant annet naturlaster, materialegenskaper og avansert betongteknologi, dette da avhengig av valg av fordypning.

 

 

Våre ansatte tilknyttet Bygg - konstruksjonsteknikk:

Vitenskapelig ansatte:

Ansatte i laboratoriene:

Stipendiater:

 

Tilbake til oversikten

boretårn