MENY

Faggruppe Marin- og undervannsteknologi

Marin- og undervannsteknologi er et fagområde som er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger.

Fagområdet kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av disse anleggene. Sentrale emner det forskes og undervises i er blant annet:

  • Identifisering av spesifikke problemstillinger knyttet til teknologi for og operasjoner i marint miljø med spesiell vekt på olje og gassindustrien.
  • Etablering av kriterier for installasjon og drift av offshore konstruksjoner i marint miljø.
  • Analyse av aspekter relatert til installasjon av konstruksjoner og utstyr for marint miljø.
  • Prosjektering og bygging av konstruksjoner og utstyr for marint miljø.
  • Analyse av konstruksjoner for marint miljø i driftsfasen.
  • Analyse av sikkerhet av konstruksjoner i marint miljø.
  • Barriereanalyse og risikoanalyse av konstruksjoner i marint miljø.
  • Eksperimentelle undersøkelser relevante for installasjoner i marint miljø.
  • Marin teknologi og marine operasjoner i områder med kaldt klima med spesiell vekt på Barentshavet.

Offshoreindustrien søker stadig etter ny kunnskap og utviklingsmuligheter. Våre masterstudenter i marin- og undervannsteknologi får kunnskap og kompetanse om installasjoner innen systemer og operasjoner gjennom grunnleggende konstruksjonsfag kombinert med marinteknikk.

Masterprogrammet i Marin- og undervannsteknologi har en internasjonal profil med studenter fra hele verden. Instituttet har også i samarbeid med Gubkin Russian State University of Oil and Gas i Moskva utarbeidet et masterstudium i Offshore Field Development og er et program som tar sikte på å gi studentene økt kompetanse innen offshore olje og gassteknologi særlig rettet mot Nordområdene.

Våre ansatte tilknyttet Marin- og undervannsteknologi:

Vitenskapelig ansatte:

Stipendiater:

 

Tilbake til oversikten

 

Oljeboring i Nord - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi - marin og undervann.

Oljeboring i Nord (Illustrasjon: Ole Andre Hauge)