MENY

Faggruppen Industriell teknologi og driftsledelse

Industriell teknologi og driftsledelse er relevant for blant annet offshoreindustrien. Det vil stadig være høy aktivitet innen dette fagfeltet i mange tiår fremover.

raffineri

Industriell teknologi og driftsledelse (Industrial asset management) er et utpreget tverrvitenskapelig og anvendt fagområde som kombinerer naturvitenskap og teknologi med økonomi, organisasjon og ledelse. Fagområdet inkluderer teknologi for design, drift og styring av produksjons- og prosessanlegg, utstyr, systemer og prosesser for å oppnå reduserte kostnader, økt produktivitet, kvalitet og HMS.

Det undervises og forskes blant annet på følgende områder:

  • Livssyklus kostnad- og nytteanalyse, engineering økonomi
  • Engineering prosesser og arbeidsprosessoptimalisering
  • Logistikk og reservedelsstyring
  • Vedlikeholdsteknologi og styring, tilstandsovervåking, pålitelighetsanalyse
  • Industrielle tjenester og strategier
  • Datamodellering, analyse og visualisering
  • Systemmodellering og simulering
  • Prestasjonsevaluering og styring
  • Menneske-teknologi-organisasjon
  • Innovasjon og entreprenørskap

Vårt masterstudium i Offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse har en internasjonal profil med studenter fra hele verden.

Cluster on Industrial Asset Management (CIAM) er en viktig del av instituttet og forskningsmiljøet. Klyngen er et samarbeid mellom UiS og aktører i industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Leder for CIAM er Professor J.P. Liyanage.

Les mer om Cluster on Industrial Asset Management (CIAM).

 

Våre ansatte tilknyttet Industriell teknologi og driftsledelse:

Vitenskapelig ansatte:

PhD-stipendiater:

 

Tilbake til oversikten