MENY

Forskning ved IMBM

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi har aktiv forskning innenfor alle de fire fagområdene: bygg, maskin og materialteknologi, marin og undervann og industriell teknologi og driftsledelse.

En vindtunnel i laboratorium ved UiS - forskning ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

Mye av forskningsaktiviteten på IMBM er koblet opp mot doktorgradsprogrammer, universitetets programområder for forskning, og en rekke større og mindre enkeltstående prosjekter.

Innen Olje, gass og fornybar energi er IMBM særlig aktive innenfor disse fagområdene:

Offshoreteknologi

Miljøvennlig energi

På våre engelske sider kan du finne en oversikt over temaer som faggruppene er opptatt av i sin forskning:

Forskning på IMBM (engelsk side)  

IMBM (engelsk hovedside)

Instituttet har en del forskning og undervisning i laboratorier og verksteder, og en rekke teknisk ansatte er knyttet til drift av disse. Instituttet har gode forskningsfasiliteter og forskjellig utstyr som også brukes i undervisning.