MENY

Studietilbud ved IMBM

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi har et variert studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Studietilbudene er alle knyttet til ett eller flere av de fire fagområdene til IMBM.

 • Byggearbeidere i arbeid. Illustrasjon til byggingeniør-studiet ved Universitetet i Stavanger.

  Bachelor i Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk

  Bygningsingeniører bidrar i utfromingen av det meste du ser i omgivelsene rundt deg, fra komplekse konstruksjoner til hus og industribygg.

 • UiS Subsea-studenter med undervannsrobot.

  Bachelor i Maskin, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

  Maskiningeniører jobber i mange ulike bransjer, siden mekaniske komponenter finnes overalt: i hus, biler, båter, fabrikker og oljeplattformer, i den minste delen på et skateboard og i motoren på et romfartøy.

 • Tre studenter på masterstudiet i Konstruksjoner og materialer ved Universitetet i Stavanger på maskinlaben.

  Toårig master i Konstruksjoner og materialer

  Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir kompetanse innenfor konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer. Du velger fordypning i Byggkonstruksjoner, Maskinkonstruksjoner eller Offshorekonstruksjoner.

 • Foto av industrianlegg. Bildet illustrerer masterstudiet Offshoreteknologi Industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger.

  Toårig master i Industriell teknologi og driftsledelse (Industrial Asset Management)

  Denne masteren gir deg en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor. Studiet fokuserer hovedsakelig på teknologi, drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer.

 • Foto av stigerør på plattform (offshore-teknologi). Bildet illustrerer masterstudiet i offshoreteknologi: marin- og undervannsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

  Toårig master i marin og offshoreteknologi

  Studiet bygger på grunnleggende matematiske emner og fokuserer i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjoner og dynamisk konstruksjonsanalyse. Disse kjernefagene utfylles med spesialfag og leder til mastergrad i marin- og offshore- teknologi.

 • Studenter som tar Master i Offshoreteknologi, Marin og offshoreteknologi har også tilbud om å ta en dobbelgrad som Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Gubkin State University; Master in Offshore Field Development.

 • Fire masterstudenter i konstruksjoner og materialer-studiet i arbeid på maskinlaben på Universitetet i Stavanger.

  Femårig master i konstruksjoner og materialer

  Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av ulike virksomheter i næringslivet. Du velger enten bygg- og offshorekonstruksjoner eller maskinkonstruksjoner.

 • Foto/illustrasjon av oljerigg i Arktis. Bildet illustererer masterstudiet i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

  Femårig master i offshoreteknologi

  Denne masteren gir deg kunnskap innen et bredt spekter av fagområder, samt kompetanse som offshore og marine næringer er avhengige av. Du velger først bachelorprogram i maskin eller bygg konstruksjonsteknikk, før du tar overgang til masterstudiet de siste to årene.

 • Ph.d. i offshoreteknologi

  Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi har spesialiseringer innen:

  • Bygg- og offshore konstruksjoner
  • Maskinteknikk og materialteknologi
  • Marin- og undervannsteknologi
  • Industriell teknologi og driftsledelse