MENY

Kontakt oss

Ekspedisjon:
Kjølv Egelands hus, E-fløy, 3. etasje
Tlf: 51 83 17 25
E-post: ipt.service@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Institutt for petroleumsteknologi
Postboks 8600 Forus
4036 Stavanger

Tore Markeset
Fungerende instituttleder

Tlf: 51 83 21 91
E-post: tore.markeset@uis.no

Helga Hunnes Bø
Administrativ kontakt 

Tlf: 51 83 21 84
E-post: helga.h.boe@uis.no

Anita Malde
Studiekonsulent

Ansvar for bachelor og master i petroleumsteknologi. Veiledning og saksbehandling av studentsaker. Informasjon knyttet til fag- og studieplaner ved instituttet.
Tlf: 51 83 17 04
E-post: anita.malde@uis.no

Rebecca Adele Esaiassen
Studiekonsulent

Ansvar for bachelor og master i petroleumsgeologi, samt oppfølging av doktorgradsstudenter ved instituttet.
Tel: 51 83 14 21
E-post: rebecca.a.esaiassen@uis.no

Internasjonalt kontor
Spørsmål angående opptak for internasjonal studenter.
E-post: admissions@uis.no