MENY

Forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetets forskning spenner over mange fagområder. Utdanningsvitenskap er et av satsingsområdene ved Universitetet i Stavanger.

Lesevitenskap forskning programområder

Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. De siste fire årene har fakultetet fått over 100 nye små og store forskningsprosjekter, og tilfanget av midler fra EU og NFR har hatt en jevnt god økning. Blant annet er det flere NFR-prosjekt (Norges forskningsråd) på fakultetet, for eksempel prosjektet Preparing for School in Norwegian Daycare Centers og The language and geography of Middle English documentary texts.

Det er også prosjekt med finansiering fra Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVest), EEC-grants (EØS-midler) og NordForsk. Innenfor barnehageforskning er det to store prosjekter på gang sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultetet har to nordiske prosjekter finansiert fra NordForsk, ett der hovedkoordinator (IBU) og ett der vi er partner (Lesesenteret).

Det er for tiden ett stort internasjonalt COST-nettverk på fakultetet (innenfor minnestudier og transkulturaliseme i Europa). Forskningsforaene ved fakultetet er møteplasser for forskning, formidling og debatt, og er åpne for alle interesserte: Forum for barnehagevitenskap, Forum for historie, kultur og samfunn, Språkforum og Forum for kulturelt mangfold.