MENY

Praksisopplæring ved fakultetet

Lærerutdanningene samarbeider med barnehager og skoler i regionen om å gi studentene god praksis.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for barnehagelærerutdanning samarbeider med henholdsvis rundt 35 barne- og ungdomsskoler og 30 barnehager i regionen for å gi lærerstudenter ved UiS en god praksis.

Institutt for kultur- og språkvitenskap har et samarbeid med Sandnes vgs som gir studenter på lektorutdanningen mulighet til å ta praksisperioden ved en skole i Nederland.

 

Elever, lærerstudenter og en lærer i et klasserom.