MENY

Administrasjonen på campus Bjergsted

IMDs frise

Administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag er lokalisert i instituttets hovedbygg i Bjergsted.

 • Morten Wensberg

  Morten Wensberg

  Dekan

  Morten Wensberg har undervist i dirigering på Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag, siden 2010. Han er grunnlegger og leder av Dirigentuka, Norges største dirigentkurs, han står bak Opptakt, lanseringsprogram for unge dirigenter og har hatt ideen til, og startet, Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier på UiS. Wensberg har vært gjestedirigent for profesjonelle korps og orkestre i Norge, Sverige og Finland, og har spilt inn flere CD-er med Norwegian Brass Expo. Han vant i 2006 spesialprisen for sin samtidsmusikktolkning under Jorma Panula International Conducting Competition. Wensberg er utdannet dirigent fra Norges musikkhøgskole og på eufonium fra Norges musikkhøgskole og Duquesne University i Pittsburgh, USA.

  morten.wensberg@uis.no 

 • Stig Åge Solemsli

  Fakultetsdirektør

 • Kontorsjef Hilde Skare

  Hilde Skare

   

  Permisjon i 2018
  Kontorsjef

  Hilde Skare har faglærerutdanning i musikk og instrumental videreutdanning fra Bergen musikkonservatorium/ Griegakademiet i Bergen.

  Seinere Høgskolekandidat innen samfunnsfag og kulturforvaltning og videreutdanning i Organisasjon og ledelse ved HiS, og dernest Endringsledelse fra Universitetet i Stavanger.

  Variert arbeidserfaring vesentlig fra offentlig kulturarbeid, musikk-/kulturskole, universitets- og høgskolesektor. Ansatt ved Fakultet for utøvende kunstfag siden 2000, kontorsjef fra 2007.

  Hovedansvar for overordnede studieprosesser og internasjonaliseringssarbeid, foruten arbeid med kvalitetssikring, organisasjons- og strategiarbeid ved fakultetet. 

  hilde.skare@uis.no

 • Administrasjonskonsulent Lena Crosby Haug

  Lena Crosby Haug

  Administrasjonskonsulent - timeplan og ekspedisjon
  Seniorkonsulent

  Lena har en bachelor i kunst- og kulturforvaltning ved Universitetet i Stavanger og er utdannet reiselivskoordinator ved Næringsakademiet.

  Lena er ansvarlig for timeplanlegging og bookinger i TimeEdit for lærere og studenter, semesterstartsplanlegging, nøkkelutlevering, utleie og koordinering av gjesteleiligheter og utleie av saler til eksterne leietakere  og studentekspedisjon.

  lena.c.haug@uis.no

  For henvendelser vedrørende ekspedisjonstjenester:
  bjergsted@uis.no

 • Studiekonsulent Jannicke Fjermestad

  Jannicke Fjermestad

  Studiekonsulent - opptak og nett
  Seniorkonsulent

  Jannicke Fjermestad er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i teatervitenskap (2002). I tillegg har hun kunsthistorie (1995) og fransk (1997) fra Universitetet i Bergen. 

  Jannicke begynte å jobbe ved Fakultet for utøvende kunstfag høsten 2008. Hun er ansvarlig for søknads- og opptaksprosessen for både norske og internasjonale søkere til alle fakultetets studieprogrammer. Hun er fakultetets kontaktperson når det gjelder publiseringer og oppdateringer på fakultetets hjemmeside.

  jannicke.fjermestad@uis.no

  For henvendelser vedrørende søknad og opptak:
  musikk-dans@uis.no

 • Kjell Anders Pettersen

  Kjell Anders Pettersen

  Førstekonsulent - opptak, nett, markedsføring
  Tidligere produsent og daglig leder for Kammermusikkfestivalen i Stavanger (2006 til 2016) med mangefasettert erfaring innen arrangementsproduksjon.

  kjell.a.pettersen@uis.no

  For henvendelser vedrørende søknad og opptak: musikk-dans@uis.no


  Higher Executive Office - admissions, web, marketing
  Former producer and Managing Director for the Chamber Music Festival Stavanger (2006-2016) with a multifaceted experience in event production.

  kjell.a.pettersen@uis.no

  For inquiries regarding application and admission: music-dance@uis.no

 • Ellen Esch

  Administrasjonskonsulent - rom og utstyr
  Førstekonsulent

  Ellen har ansvar for rom- og utstyrsparken. Og bistår også i førstelinjetjenesten.

  For henvendelser vedrørende rom og utstyr:
  ellen.esch@uis.no


  Administration officer - rooms and equipment
  Executive officer

  At the Faculty, Ellen has the responsibility of rooms and equipment at the faculty. She also with front desk services.

  For inquiries regarding room and equipment:
  ellen.esch@uis.no