MENY

Undervisningsledere

På fakultetet finner du en undervisningsleder for klassisk musikk, en for jazz/improvisatorisk musikk og en for dans.

IMDs frise

Undervisningslederne kan blant annet hjelpe deg dersom du har spørsmål vedrørende studiets daglige drift, og har løpende kontakt med studenter og ansatte som underviser på studiet.

Undervisningslederen tar i mot og bistår gjestelærere og workshopholdere, utarbeider planer for prosjekter, opptak og eksamen, utarbeider timeplan for studiet, og har ansvar for oppdatering og gjennomføring av de planlagte årsplaner.

Undervisningslederen kvalitetssikrer studiet, og fungerer som rådgiver for studenter i faglige spørsmål.

 • Marie Ronold Mathisen

  Marie Ronold Mathisen

  Undervisningsleder - dans

  Marie Ronold Mathisen er en dansekunstner fra Stavanger. Hun er utdannet ved Northern School of Contemporary Dance i Leeds (2006-2009) og har en master i dans fra Kunshøgskolen i Oslo (2015-2017).

  Marie har jobbet som frilans dansekunstner i Norge og England. Hun arbeider som danser for andre koreografer og dansekunstere, men jobber også skapende og utøvende i eget arbeid. Marie ble i 2014 utnevnt som Årets Stavangerkunstner av Stavanger kommune

   

 • Thomas Torstrup

  Thomas Torstrup

  Undervisningsleder - jazz

  Thomas Torstrup er en utdannet pianist ved jazzlinja på i Trondheim (NTNU) og har hatt Vigleik Storaas, Erling Aksdal og Anders Aarum som lærere. I sin mastergrad fokuserte han senere på improvisasjon og jazz i møte med kirkeorgel/orgel som samspillsinstrument, med veiledning og undervisning av Harald Rise og Henning Sommerro. Han har hatt studieopphold i Aarhus, Paris, Stockholm og hatt orgelimprovisasjonstimer med Paul Goussot og Gunnar Idenstam. Han er en aktiv komponist/låtskriver og har i 2014 gitt ut albumet «Snøkorn» med eget materiale, innspilt i Rainbow Studio. Torstrup har ved siden av undervisning hatt en aktiv frilanskarriere og er etterspurt i flere sammenhenger, både som solist og musiker og arrangør i ulike prosjekter. Han har blant annet samarbeidet med Karin Krog, Svante Thuresson, Hanna Paulsberg, Hayden Powell, Live Foyn Friis, Nidarosdomens guttekor m.m. og bidratt på flere innspillinger og festivaler. 


  Education manager - jazz

  Thomas Torstrup is a pianist with educational background from the jazz department in Trondheim (NTNU), being taught by Vigleik Storaas, Erling Aksdal and Anders Aarum. During his Master studies he focused on improvisation and jazz with the incorporation of the church organ/organ as an ensemble instrument, guided by Harald Rise and Henning Sommerro. He has also studied in Aarhus, Paris, Stockholm, and taken classes in organ improvisation with Paul Goussot and Gunnar Idenstam. He is an active composer/song writer, and in 2014 released the album "Snøkorn" with his own material, recorded in Rainbow Studio. In addition to teaching, Torstrup has been active as a freelance musician and is highly sought after, both as a soloist and musician/arranger in different projects. He has collaborated with, among others, Karin Krog, Svante Thuresson, Hanna Paulsberg, Hayden Powell, Live Foyn Friis, Nidaros Boys Choir, and has contriubuted in several recordings and festivals.

 • Fag- og undervisningsleder Olaf Eggestad

  Olaf Eggestad

  Fag- og undervisningsleder - klassisk musikk
  Universitetslektor teori

  Olaf Eggestad er utdannet pianist og musikkviter (cand.philol.) fra Norge og Canada (NMH, NTNU, UiO, Banff Centre). Pianistdebut Oslo 1985. Mellom 1990 og 2004 organisator, leder, initiativtager og/eller kunstnerisk ansvarlig for en rekke ulike festivalarrangementer i Stavanger innen især musikk og samtidskunst. Fra 2008 PhD-stipendiat ved NMH på et prosjekt om pianisten Robert Riefling.

  Frilans musiker-, formidlings-, forsknings- og skribentvirksomhet. Har undervist ved UiS siden 1991, og er/har vært engasjert også ved NTNU og NMH.

  olaf.eggestad@uis.no