MENY

Carole Marie Harris

Carole Marie Harris kommer opprinnelig fra Texas i USA. Hun holder Bachelor og Master of Music Degrees fra Mannes College of Music i NYC, og ble en Doktor of Musical Arts ved The Yale School of Music i 1991. Hun studerte fiolin og kammermusikk med blant andre Felix Galimir og Julius Levine, og barokkfiolin med Jaap Schröder.

Carole Marie fikk et Fulbright stipend i 1986 for å studere med den Ungarske fiolinisten Sándor Végh ved Mozarteum i Salzburg, hvor hun spilte fram til 1989. Etterpå vant hun den 1989 Mu Phi Epsilon International Competition i USA, og fikk gi mange solokonserter overalt i USA i to år etterpå.

Siden hun flyttet til Norge i 1991, har Carole Marie spilt både moderne og autentiske instrumenter i mange orkestre og kammermusikkgrupper. Hun begynte i Stavanger Symfoniorkester i 1992 som alternerende solo bratsj, og har vært fast ansatt siden. Hun byttet senere til fiolin, og vikarierte hele 2001-2002 sesongen som annen konsertmester i SSO. Hun er også en av grunnleggerne for Stavanger Barokkensemble.

Carole Marie Harris er å høre på mange opptak sammen med Stavanger Symfoniorkester, det Norske Kammerorkester, Camerata Academica Salzburg (med Andras Schiff og Sándor Végh), og the Atlantis Ensemble (origianal instrumenter med Jaap Schröder i Schubert Oktetten).

Sesongen 2013-14 hadde Carole Marie et års permisjon fra alt i Stavanger, og flyttet tilbake til Texas med hennes mann, den Svenske dirigenten Arne Almroth. Det året spilte hun mye i forskjellige orkestre der, som Houston Grand Opera, Houston Symphony, Houston Ballet, Fort Worth Symphony og Mercury Barokkensemble. Da var hun også med og grunnet Ensemble Correnti, et barokkensemble som består av fire musikere på begge sidene av Atlanterhavet.

Carole Marie brenner også for å gi videre hennes kjærlighet og kunnskap om musikk til unge musikere i Norge, både i talentprogrammet ved Kulturskolen i Stavanger og ved Fakultet for utøvende kunstfag. Hun har undervist i mange år ved begge institusjoner, og flere av de unge som hun har undervist jobber nå som profesjonelle musikere og underviser selv.


Carole Marie Harris was born in Texas, USA. She holds a Bachelor and a Master of Music Degrees from Mannes College of Music in NYC and became a Doctor of Musical Arts at The Yale School of music in 1991. She studied violin and chamber music with, among others, Felix Galimir and Julius Levins, and baroque violin with Jaap Schröder.

Carole Marie received a Fulbright scholarship in 1986 to study with the Hungarian violinist Sándor Végh at the Mozarteum in Salzburg where whe played until 1989. In 1989 she also won the Mu Phi Epsilon International Competition in USA, and received a number of solo concerts all over the US for two consecutive years.

Since moving to Norway in 1991, Carole Marie has played both modern and authentic instruments in different orchestras and chamber ensembles. She secured the position of alternating solo viola in the Stavanger Symphony Orchestra in 1992, and has been working in the orchestra since then. She later switched to violin, and substituted as Assistant concert master in the 2001-2002 season. She is also one of the founders of Stavanger Barokkensemble.

Carole Marie Harris can also be heard in several recordings by Stavanger Symphony Orchestra, The Norwegian Chamber Orchestra, Camerata Academica Salzburg (with Andras Schiff and Sándor Végh) and the Atlantis Ensemble.

In the 2013-2014 season Carole Marie had a one-year leave of absence from Stavanger, moving back to Texas with her Swedish conductor husband, Arne Almroth. She played in different orchestras, like Houston Grand Opera, Houston Symphony, Houston Ballet, Fort Worth Symphony and Mercury Baroque Ensemble. She also co-founded Ensemble Correnti, a baroque ensemble consisting of four musicians from both sides of the Atlantic.

Carole Marie also has a burning passion for pasing on  her love and knowledge of music to young musicians in Norway, both through the talent programme at Stavanger culture school and at the Faculty of Performing Arts. She has been teaching for many years at both institutions and several of her former students now work as professional musicians and teachers.

Carole Marie Harris

Førsteamanuensis Carole Marie Harris