MENY

Repertoar og formidling I-III

I disse emnene får studenten mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og nyskapte arbeider. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor anerkjente koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sitt eget utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

IMDs frise
 • Hagit Yakira

  Hagit Yakira

  Universitetslektor

  Hagit Yakira har sin utdanning på Music and Dance Academy i Jerusalem, Israel. Etter utdanning som Dance Movement Therapist i 2004, flyttet Hagit til London hvor hun fullførte MA in European Theatre Dance (2005). Hun tar for tiden en PhD i koreografi på Trinity Laban, London, samtidig som hun underviser og koreograferer.

  Hagit Yakira grunnla Hagit Yakira Dance Company in 2007 og turnerer i England, Europa, Skandinavia og Israel.
  Hun har produsert syv arbeider for companiet, og i tillegg koreografert for diverse kompanier og studenter.

  Hagit Yakira Dance Company produserer arbeider hvor menneskelig erfaring, bevegelse og dans er poetisk flettet sammen til en individuell tolkning av forhold og følelser gjennom danseteater og performance.

  Hagit Yakira underviser og er gjestekoreograf på Trinity Laban og The Place i London, og siden 2011 har hun jevnlig gitt workshops på ImPulsTanz, Vienna.


  "Hagit Yakira and her company don't only dance, they live and take the audience with them.” Audience member

  www.hagityakira.com / hagit.yakira@uis.no


  Associate Professor - dance

  Hagit Yakira graduated from the Music and Dance academy in Jerusalem, Israel. After graduating as Dance Movement Therapist in 2004 Hagit moved to London where she completed her Master's degree in European Theatre Dance (200). She is currently working on her PhD in Choreography at Trinity Laban, London, while teaching and choreographing.

  Hagit Yakira founded the Hagit Yakira Dance company in 2007 and tours England, Europe, Scandinavia and Israel. She has produced seven works for the company, and in addition choreographed for many companies and students.

  Hagit Yakira Dance Company produces works where human experience, movement and dance is poetically intertwined to an individual interpretation of the relations and feelings through dance theatre and performance.

  Hagit Yakira teaches, and is a guest choreographer, at Trinity Laban and The Place in London, and since 2011 has given workshops at ImPulsTanz in Vienna on a regular basis.

  "Hagit Yakira and her company don't only dance, they live and take the audience with them.” Audience member

  www.hagityakira.com / hagit.yakira@uis.no

 • Anne-Linn Akselsen

  Anne-Linn Akselsen

  Universitetslektor - dans

  Anne-Linn Akselsen har en utstrakt karriere både som koreograf og utøver. Hun har jobbet som danser i Rosas med koreografen Anne Teresa De Keersmaeker, samt freelance for koreografer som Salva Sanchis, Jean Luc Ducourt og Heine Avdal.

  Hun har sin utdannelse fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm og fra P.A.R.T.S. i Brussel, hvor hun fullførte både ”training-” og ”research cycle”. Siden endt utdannelse, ved siden av å danse for andre, har hun koreografert egne verk, og startet i kompaniet ”Human Works” i 2009 i samarbeid med Adrián Minkowicz. Sammen har de skapt flere verk i grenselandet mellom dans og teater. I tillegg til arbeidet med kompaniet har hun koreografert flere bestillingsverk, blant annet for Nasjonalballetten og Aura Dance Company. Hun har mottatt flere priser for sitt koreografiske arbeid, som 1ste pris ved Baltic Movement Contest for beste solokoreografi for soloen ”Sing me…” og hun er mottaker av Statens Kunstnerstipend.

  Anne-Linn underviser internasjonalt i både ballett og samtidsdans, ved utdannelsesinstitusjoner, festivaler og kompanier. Fra 2013 er hun fast fakultetsmedlem og studiekoordinator ved P.A.R.T.S. og er fra høsten 2015 ansatt som universitetslektor i dans ved Universitetet i Stavanger.

  anne-linn.k.akselsen@uis.no


  Assistant Professor - dance

  Anne-Linn Akselsen has a comprehensive career as a chorographer and performer. She has worked as a dancer in Rosas with the choreographer Anne Teresa De Keersmaeker, and freelance for choreographers like Salva Sanchis, Jean Luc Ducourt and Heine Avdal.

  She graduated from the Royal Swedish School of Ballet in Stockholm and P.A.R.T.S. in Brussels, where she completed both her training cycle and research cycle. After graduating, and besides working for other choreographers, she has choreographed her own works and founded her own company "Human Works" in 2009 in collaboration with Adrián Minkowicz. Together they have created works in the border between dance and theater. In addition to working with the company she has choreographed several commissioned works for the National Ballet and Aura Dance Company, among others. She has received numerous awards for her work in choreography, such as 1st prize for Best solo choreography (Sing me...) at Baltic Movement Contest, and she is a recipient of the Norwegian State Arts Scholarship.

  Anne-Linn teaches internationally both ballet and contemporary dance at educational institutions, festivals and in companies. Since 2013 she is a faculty member and Student and academic division coordinator at P.A.R.T.S., and since August 2015 she works as Assistant Professor at the University of Stavanger.

 • Siri Dybwik

  Siri Dybwik

  Faglig leder - dans
  Professor

  Siri Dybwik er professor og faglig leder for bachelorprogrammet i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag. Hennes undervisningsområder er samtidsdans og repertoar og formidling. Hun er også ansvarlig for Sommerakademiet i dans.

  Hun driver samtidsdanskompaniet dybwikdans som turnerer nasjonalt og internasjonalt med sceneproduksjoner for barn. I sitt kunstneriske utviklingsarbeid undersøker hun utøveren sin rolle, spesielt knyttet til valg i fremførelsesøyeblikket. Utøveren dokumenteres eksplisitt gjennom skriftlig dokumentasjon som både baserer seg på intervjuer og også tekstlige bidrag fra utøveren. 

  Siri Dybwik har vært engasjert i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i perioden 2010-2015.

  For mer informasjon om kunstnerisk arbeid:

  http://www.dybwikdans.no/

  siri.dybwik@uis.no