MENY

Ellen Esch

Administrasjonskonsulent - rom og utstyr
Førstekonsulent

Ellen har ansvar for rom- og utstyrsparken. Og bistår også i førstelinjetjenesten.

For henvendelser vedrørende rom og utstyr:
ellen.esch@uis.no


Administration officer - rooms and equipment
Executive officer

At the Faculty, Ellen has the responsibility of rooms and equipment at the faculty. She also with front desk services.

For inquiries regarding room and equipment:
ellen.esch@uis.no