MENY

Erik Niord Larsen

Obo - hovedinstrument
Professor

Erik Niord Larsen har utdannelse både fra Musikkonservatoriet i Oslo, studier i Berlin og Freiburg. Han har vært ansatt i Den norske Operas Orkester fra 1960 til 1964 ( oboist), og videre i Oslo Filharmoniske Orkester fra 1964 til 2008 (solooboist fra 1965) og Det Norske Kammerorkester fra 1980 til 2000 (solooboist).
Larsen har hatt en rekke solistoppgaver både i innland og utland, og kammermusikalsk virksomhet. For å nevne noen: Oslo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Stavanger Symfoniorkester,  Det Norske Kammerorkester, Örebro Kammerorkester, Camerata Helvetica, Vilnius Symfoniorkester, 
Ved siden av å være musiker har Larsen drevet pedagogisk virksomhet både som fast obolærer i Oslo, Sverige, Stavanger, samt holdt en rekke mesterklasser rundt i Europa og Amerika