MENY

Hilde Skare

 

Permisjon i 2018
Kontorsjef

Hilde Skare har faglærerutdanning i musikk og instrumental videreutdanning fra Bergen musikkonservatorium/ Griegakademiet i Bergen.

Seinere Høgskolekandidat innen samfunnsfag og kulturforvaltning og videreutdanning i Organisasjon og ledelse ved HiS, og dernest Endringsledelse fra Universitetet i Stavanger.

Variert arbeidserfaring vesentlig fra offentlig kulturarbeid, musikk-/kulturskole, universitets- og høgskolesektor. Ansatt ved Fakultet for utøvende kunstfag siden 2000, kontorsjef fra 2007.

Hovedansvar for overordnede studieprosesser og internasjonaliseringssarbeid, foruten arbeid med kvalitetssikring, organisasjons- og strategiarbeid ved fakultetet. 

hilde.skare@uis.no