MENY

Jens Torolf Larsen

Vikarierende Dekan
Universitetslektor

Jens Torolf Larsen har adjunktutdanning i musikk fra Rogaland musikkonservatorium med instrumentene piano og slagverk, og hovedfag i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen. I 2012 og 2013 studerte Jens ledelse ved Handelshøgskolen BI (Master of management).

Jens har mange års erfaring som musiker i Stavanger Symfoniorkester, ved Rogaland Teater, og ved en rekke turneer for Rikskonsertene. Han har arbeidet som dirigent i de siste 30 årene, og har lang erfaring som musikalsk leder av brass band og janitsjarkorps. Han har vært dommer i ulike korpskonkurranser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Han har vært rektor i kommunal musikkskole, og har siden 1991 vært fast ansatt ved musikkutdanningen i Stavanger, først ved Rogaland musikkonservatorium - nå Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Fra 2000 -2011 dedikerte han seg fullt og helt til diverse lederstillinger i UiS – først som dekan og senere som instituttleder.

jens.t.larsen@uis.no