MENY

Kjell Anders Pettersen

Førstekonsulent - opptak, nett, markedsføring
Tidligere produsent og daglig leder for Kammermusikkfestivalen i Stavanger (2006 til 2016) med mangefasettert erfaring innen arrangementsproduksjon.

kjell.a.pettersen@uis.no

For henvendelser vedrørende søknad og opptak: musikk-dans@uis.no


Higher Executive Office - admissions, web, marketing
Former producer and Managing Director for the Chamber Music Festival Stavanger (2006-2016) with a multifaceted experience in event production.

kjell.a.pettersen@uis.no

For inquiries regarding application and admission: music-dance@uis.no