MENY

Invitasjon til opptaksprøver i DANS

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak til studiet du har søkt, og har lastet opp alle etterspurte dokument i SøknadsWeb innen fristen, vil du bli innkalt til utøvende opptaksprøver i dans.

Fra Vigdel Dansestudent på Vigdel, en av Stavangerregionens mange fine strender - Foto: Morten Berentsen

Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter ved praktiske prøver.

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er tildelt prøvetidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle obligatoriske søknadsdokument innen fristen, vil du bli invitert til de utøvende opptaksprøvene i Bjergsted.

Fakultet for utøvende kunstfag publiserer i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert, viktige nyheter og aktuell informasjon vedrørende søknad og opptak på nettsiden vår. Se menyknappen For Søkere.

Dans
Dansestudiene arrangerer sine opptaksprøver i uke 16 i 2017, fra og med onsdag morgen til og med fredag.

Alle søkere som inviteres til opptaksprøvene for dansestudiene vil motta en e-post 2 - 3 uker før prøvene tar til. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg.

Det vil også arrangeres opptaksprøver i dans på Trøndertun Folkehøgskole onsdag 8 mars 2017.

Viktig!
Dersom fakultetet ikke mottar alle søknadsdokumenter fra deg som søker via SøknadsWeb, vil du ikke bli invitert til utøvende opptaksprøver. Søkere som ikke har lastet opp alle etterspurte søknadsdokument og fylt inn elektronisk følgeskjema regnes ikke som reelle søkere til Fakultet for utøvende kunstfag.

Kvitterings e-post for mottatte søknadsdokument
Etter fristen for opplasting av søknadsdokumenter vil du motta en e-post fra Fakultet for utøvende kunstfag som bekreftelse på at dine dokumenter og søknad er mottatt og gjennomgått av oss. Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra oss innen 1. mars MÅ du ta kontakt med oss på musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har blitt registrert av SøknadsWeb.

UiS logo