MENY

Invitasjon til opptaksprøver i MUSIKK

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak og har lastet opp alle etterspurte dokument i SøknadsWeb vil du bli innkalt til utøvende opptaksprøver i musikk.

Fra Østre bydel i Stavanger Fra Stavangers østre bydel og de mange NuArt- kunstverkene - Foto: Mrten Berentsen

Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske og teoretiske prøver. Det stilles ulike krav på prøvene avhengig av hvilket studieprogram du søker.

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er tildelt prøvetidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

Dersom Fakultet for utøvende kunstfag har mottatt alle obligatoriske søknadsdokument innen fristen, vil du bli invitert til de utøvende opptaksprøvene i Bjergsted.

Fakultet for utøvende kunstfag publiserer i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert, viktige nyheter og aktuell informasjon vedrørende søknad og opptak på nettsiden vår.

Musikk
Musikk holder sine opptaksprøver i uke 10. Hvilke dager de ulike instrument skal prøvespille i uke 10 publiseres under Aktuelt for nye søkere i uke 3/4.

Alle søkere som inviteres til prøvespill i musikk vil i slutten av januar få tilsendt invitasjon til prøvene via egen e-post. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg.

Eksakt tidpunkt for prøvene vil bli annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistrering er gjennomført.

Søkere til utøvende musikkstudier gjennomfører alle prøver på en og samme dag, også søkere til Bachelor i musikk.

Teori- og gehørprøven, som er obligatorisk for alle søkere til Bachelorstudier i utøvende musikk, arrangeres hver morgen i uke 10 fra kl. 09.30-11.30, unntatt fredag. Du avlegger teori- og gehørprøven den samme dagen som du blir invitert til din utøvende opptaksprøve. Har du bestått forhåndsprøven trenger du ikke å ta den på nytt i uke 10.

Viktig!
Dersom fakultetet ikke mottar alle søknadsdokumenter fra deg som søker via SøknadsWeb, vil du ikke bli invitert til utøvende opptaksprøver. Søkere som ikke har lastet opp alle etterspurte søknadsdokument og fylt inn elektronisk følgeskjema regnes ikke som reelle søkere til Fakultet for utøvende kunstfag.

Kvitterings e-post for mottatte søknadsdokument
Etter fristen for opplasting av søknadsdokumenter vil du motta en e-post fra Fakultet for utøvende kunstfag som bekreftelse på at dine dokumenter og søknad er mottatt og gjennomgått av oss. Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra oss innen utgangen av uke 4 MÅ du ta kontakt med oss på musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har blitt registrert av SøknadsWeb.

UiS logo