Reglement og Retningslinjer for Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultet for utøvende kunstfag har egne obligatoriske krav til fremmøte i undervisning og prosjekter.