MENY

ERASMUS+ utveksling - frister og skjema

Du må registrere deg i registreringsskjema for utveksling før 5.januar dersom de ønsker å reise på utveksling.

Hvis du blir godkjent for utveksling fra IMD og vil søke til en Erasmus+institusjon skal fullstendig søknad med vedlegg leveres til ekspedisjonen innen 1. februar

Musikk - søknadsskjema

Dans - søknadsskjema

Søknaden skal inneholde:

  • Karakterutskrift på engelsk (Transcript of records)
  • Lydopptak / Videoopptak (ca 10-15 minutter)
  • Attester
  • Anbefaling fra instrumentallærer / danselærer
  • Motivasjonsbrev
  • (Kopi av pass)

UiS logo