MENY

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

IMD's frise

Fakultet for utøvende kunstfag sin virksomhet bygger på internasjonalt aktive musikere og dansere, forskere og lærere. Fakultet for utøvende kunstfag er dessuten en viktig kulturaktør i Stavanger og Rogaland.

Fakultet for utøvende kunstfag har et særlig ansvar for å fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og ulike teori- og forskningstradisjoner innen musikk- og dansefagets ulike underdisipliner. Profilen bygger på fagmiljøer innen:

- Utøving; klassisk, jazz/improvisasjon og dans
- Musikkvitenskap
- Musikkpedagogikk
- Dans

Fakultetet forsøker å skape samspill og samarbeid mellom disse kunnskapstradisjonene.