MENY

Opptakt - Norges nye dirigenter

Opptakt – for Norges nye dirigenter er et lanseringsprogram for talentfulle, norske dirigenter.

UK-student i praksis med Stavanger Symfoniorkester - foto: Morten Wensberg UK-student i praksis med Stavanger Symfoniorkester - foto: Morten Wensberg

Opptakt – for Norges nye dirigenter

Deltakerne får gjennom programmet praksis i norske orkestre, og dermed mulighet til å etablere en karriere som dirigent. Praksisen vil omfatte både mesterklasser og konsertprosjekter, alltid under veiledning av utvalgte mentorer. Dirigentene får også veiledning i forberedelsene til prosjektene. Det vil bli tett kontakt mellom dirigentene og de profesjonelle orkestrene, og musikerne vil bidra med systematiserte og konstruktive evalueringer underveis og i etterkant av prosjektukene.

Opptakt er rettet mot norske dirigenter, men utenlandske statsborgere bosatt i Norge, kan også søke. Aktuelle søkere er dirigenter som ennå ikke er godt etablert i markedet, og programmet har ingen aldersgrense. Det er ingen krav til formell utdanning, kandidatene vurderes ut fra innsendt søknad og prøvedirigering. Én til to dirigenter tas opp i programmet per år, normalt for en periode på inntil to år. Dirigentene vil ikke motta honorar, men alle kostnader blir dekket. Deltakerne forplikter seg til å prioritere deltakelse i programmet.

Opptakt – for Norges nye dirigenter er et samarbeidsprosjekt mellom Kringkastingsorkesteret , Stavanger symfoniorkester, Trondheim symfoniorkester, Nordnorsk opera- og symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Stavanger. Oslo Filharmoniske Orkester bidrar også. Prosjektet er finansiert med støtte fra Dextra Musica - Sparebankstiftelsen DnB.

Opptakt administreres ved UiS, men er ikke et studium. Kvalifiserte søkere blir invitert til prøvedirigering, og blir vurdert av en jury som er satt sammen av representanter fra alle orkestrene.

Etter opptaksprøver med Trondheim Symfoniorkester i desember 2016 ble to unge dirigenter valgt ut til å delta i Opptakt. De to er Nils Erik Måseidvåg og Andreas Hansson. Les mer om dirigentene i opptakt og last ned bilder, biografi, videoer og repertoarlister.

Les mer om Opptakt her: http://www.ballade.no/sak/en-milepael-i-norsk-dirigentutvikling/  og på Facebook.

Prøvedirigering for Opptakt 2018

Søknadsfrist: 1. mars. Detaljer om krav til søknadens innhold og hvor den skal adresseres vil bli gjort kjent i januar.
Søknadsvideoene og prøvedirigeringen blir bedømt av en jury satt sammen av representanter fra de norske orkestrene og fra NMH/UiS. Etter at juryen har vurdert alle innkomne søknader vil aktuelle kandidater bli invitert til prøvedirigering i Stavanger 1. og 2. mai 2018.

Tirsdag 1. mai
1. runde - med to klaver og strykekvintett

  • Ludwig van Beethoven: Overtyre til Egmont, op. 84

Onsdag 2. mai
2. runde - med Stavanger Symfoniorkester

  • Dimitri Shostakovich: Symfoni nr. 9 i Ess-dur, op. 70
  • Max Bruch: Fiolinkonsert nr. 1 i g-moll, op.26, kun 1. sats

I tillegg til søknad og CV må søkere sende inn videoopptak av egen dirigering på inntil 20 minutter (videofil lastes opp til YouTube, Vimeo eller tilsvarende tjeneste - ikke DVD/minnepinne).